"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

KRAJOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY 2018

Strefy Aktywności Społecznej ? SAS

 

W ramach projektu współpracy Strefy Aktywności Społecznej ? SAS, dnia 18 października br. w Wolinie miała miejsce uroczystość oddania do użytku siłowni zewnętrznej przy boisku ?Orlik?. W uroczystości tej wzięli udział: Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? - Marek Matys, przedstawicielka gminy Wolin ? Zastępca Burmistrza - Małgorzata Wójcik, pracownicy Lokalnej Grupy Działania, Kierownik biura Ewa Deląg, Koordynator Marzena Mróz, Specjalista ds. animacji i promocji Anna Rura oraz uczniowie klasy 7c Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie wraz z opiekunami ? Katarzyną Hędrzak oraz Pawłem Pawlaczykiem.

Koordynatorem projektu z ramienia LGD ?Partnerstwo w rozwoju? była Pani Marzena Mróz.

Projekt współpracy jest realizowany przez partnerów:

1/ Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania ?Siła w Grupie? z siedzibą w Gościnie,

2/ Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie,

3/ Lokalną Grupę Działania ?Powiatu Świdwińskiego? z siedzibą w Świdwinie,

4/ Lokalną Grupą Działania ?Partnerstwo w Rozwoju? z siedzibą w Wolinie,

5/ Stowarzyszenie Środkowopomorską Grupę Działania z siedzibą w Koszalinie,

6/ Stowarzyszenie Lokalną Grupę działania Pojezierze Razem,

7/ Lokalną Grupą Działania ?Gryflandia?.

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego powstaje 51 strefy aktywności społecznej w 51 miejscowościach/gminach.

Celem operacji jest: Utworzenie stref aktywności społecznej w celu stworzenia warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez zorganizowanie imprez animacyjnych przeprowadzonych przez przeszkolonych animatorów na obszarze gmin lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego.

Na obszarze objętym Lokalną Grupą Działania ?Partnerstwo w Rozwoju? powstają strefy aktywności w miejscowościach:

- Kamień Pomorski, ul. Wąska,

- Starza, gm. Świerzno,

- Wysoka Kamieńska, ul. Spółdzielcza, gm. Golczewo,

- Dziwnów ul. Kaprala Koniecznego,

- Lubin, ul. Główna, gm. Międzyzdroje,

- Wolin, teren przy boisku ?Orlik?.

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinasowania dla LGD ?Partnerstwo w rozwoju? 90 000,00 złotych, kwota dofinasowania dla całego projektu 7-dmiu partnerów LGD 642 600,00 złotych.

W ramach projektu przeszkolono 51 osób (partnerzy LGD), w tym 6 osób z gmin należących do LGD ?Partnerstwo w rozwoju? w zakresie pełnienia funkcji animatora czasu wolnego oraz zakupiono narzędzia animacyjne, które wkrótce przekazane zostaną każdej gminie (profesjonalna chusta animacyjna AKSO 2,5 m oraz gra integracyjna Wieża (liczba graczy 6-24).

Po uroczystym otwarciu, zaproszono młodzież do zabaw animacyjnych.

Ogłoszenie o naborze 8 / 2018

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie naboru 8 / 2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Nr 8 / 2018

Załącznik nr 2 do ogłoszenia Nr 8 / 2018

Załącznik nr 3 do ogłoszenia Nr 8 / 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju"

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

Wniosek o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Wniosek o płatność poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Odsyłacze do strony:

Dokumenty: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Ogłoszenie o naborze 7 / 2018

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie naboru 7 / 2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Nr 7 / 2018

Załącznik nr 2 do ogłoszenia Nr 7 / 2018

Załącznik nr 3 do ogłoszenia Nr 7 / 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju"

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

Wniosek o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Wniosek o płatność poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Odsyłacze do strony:

Dokumenty: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Ogłoszenie o naborze 6 / 2018

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie naboru 6 / 2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Nr 6 / 2018

Załącznik nr 2 do ogłoszenia Nr 6 / 2018

Załącznik nr 3 do ogłoszenia Nr 6 / 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju"

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

Wniosek o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Wniosek o płatność poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Odsyłacze do strony:

Dokumenty: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Ogłoszenie o naborze 5 / 2018

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie naboru 5 / 2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Nr 5 / 2018

Załącznik nr 2 do ogłoszenia Nr 5 / 2018

Załącznik nr 3 do ogłoszenia Nr 5 / 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju"

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

Wniosek o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Wniosek o płatność poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Odsyłacze do strony:

Dokumenty: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

OTTONOWE ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE WOLIN - LASKA 2018

W dniu 22 września br. w Sołectwie Laska już po raz ósmy LGD ?Partnerstwo w rozwoju? uczestniczyła jako wystawca w gminnych dożynkach pn: Ottonowe Święto Plonów ? 2018. Stoisko przygotowane było dzięki wsparciu organizacyjnemu i pracom rękodzielniczym mieszkanki Gminy Wolin Pani Iwony Sańko oraz produktom lokalnym wytworzonym przez pracowników LGD. Pomimo kapryśnej aury atmosfera na stoisku partnerskim dopisywała. Podczas dożynek LGD przygotowała punkt informacyjny w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach planowanych najbliższych naborów w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW 2014-2020 z promocją dobrych praktyk.

 

 Dozynki

W dniu 28 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady decyzyjnej LGD ?PARTNERSTWO W ROZWOJU? dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2. ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Nabór 3/2018.

Poniżej załączono:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych.

Protokół z posiedzenia Rady LGD.

Wzór protestu.

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.