"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

pwr

 

Operacja pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości”

mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw lokalnych w rozwoju rynku zbytu, promocja lokalnych produktów i usług na arenie międzynarodowej oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenach objętym LSR.  Celem jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji lokalnych przedsiębiorców, promocja lokalnych usług i produktów oraz lokalnej przedsiębiorczości polsko-szwedzkiej.

 

Międzynarodowy projekt współpracy

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju” wraz z partnerami - Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego” (lider projektu), Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”, Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”, Lokalna Grupa Działania „Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” oraz z partnerem szwedzkim SydostLeader ideell förening, zrealizowała operację pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego nr 00008-6936-UM1620010/19 z dnia 04 września 2019 r.

Projekt polegał na zorganizowaniu polsko-szwedzkich dni przedsiębiorczości. W ramach operacji odbyły się Targi Przedsiębiorczości podczas których zaprezentowali się przedsiębiorcy z Polski i Szwecji, promując swoje usługi w celu nawiązania transgranicznej współpracy. W wyniku wymiany polsko-szwedzkiej nastąpiła identyfikacja i analiza możliwych do wykorzystania dobrych praktyk mieszkańców oraz przedsiębiorców szwedzkich i polskich w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulinarnego dla utworzenia innowacyjnego wiejskiego produktu lokalnego oraz przekazanie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia, rozwoju i marketingu istniejących przedsiębiorstw. W celu przygotowania polskich przedsiębiorców do wykorzystania dobrych praktyk zgodnie z polskim prawem, zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu obowiązujących w Polsce przepisów.

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Udział w projekcie wzięło 50 osób z województwa zachodniopomorskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 180 793,87zł.

 

 

pwr2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana w ramach poddziałania19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Co to za kursy?

Są to kursy umiejętności komputerowych sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej
i skierowane do osób, które: nie posługują się komputerem w ogóle, posługują się na poziomie podstawowym lub średnim. Nauczymy wszystkiego od podstaw w przyjaznej atmosferze. 

 

Twoje korzyści po kursie: kontakt z rodziną i znajomymi na całym świecie, korzystanie z Facebooka, Internetowego Konta Pacjenta (dostęp do usług medycznych), konta bankowego przez Internet i wiele podobnych spraw.Czy muszę mieć swój komputer i książkę?

Nie, bo zapewniamy cały sprzęt wraz z książką. Jeśli jednak ktoś chce uczestniczyć w kursie korzystając z własnego komputera to oczywiście może. Ile trwa kurs?

Grupowe zajęcia szkoleniowe w wymiarze 75 godzin lekcyjnych (45min), np. 15 dni po 4-5godz lekcyjnych (robimy przerwy między lekcjami wg uzgodnień z trenerem)

 

W jakich godzinach są prowadzone  kursy?

Godziny zajęć dopasowujemy w miarę możliwości do Waszych oczekiwań i naszych możliwości.  Spotykamy się do południa, popołudniu, w tygodniu lub w weekendy (do ustalenia).

 

Co ze smartfonem, czy tego też uczycie?

Tak, część zajęć jest poświęcona obsłudze smartfonu i tabletu.

 

Jakie trzeba spełniać warunki żeby wziąć udział w kursie?

Ukończony 65 rok życia i uczestniczyć w min. 80% zajęć.

 

Gdzie i jak się zgłosić na kurs?

Zgłoszenia przyjmuje Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”.

telefonicznie: 603614261, mailem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 lub osobiście: ul. Zamkowa 24, Dworek Woliński, I Piętro.

 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA SAMYCH LUB z RODZINĄ, PRZYJACIÓŁMI

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Termin składania wniosków: od 24.02.2022 r. do 18.03.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu poniżej.

Data publikacji ogłoszenia: 28 stycznia 2022 r.

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Ogłoszenie o naborze nr 3 / 2022

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o przyznanie pomocy.

Załącznik nr 3 – Lokalne kryteria wyboru operacji.

Załącznik nr 4 – Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczący przetwarzania danych osobowych.

 

Wniosek wraz z instrukcją

Wniosek o przyznanie pomocy (PDF)

Wniosek o przyznanie pomocy (edytowalny)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Lokalne kryteria wyboru

Lokalne kryteria wyboru

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Regulamin rady wraz z procedurą oceny wniosków i wyboru operacji

Regulamin rady

Załącznik do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia- Karta oceny wniosku i wyboru operacji

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju

 

Umowa

Umowa o przyznaniu pomocy

 

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność (pdf)

Wniosek o płatność (edytowalny)

 

Akty prawne

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku (Dz. U. z 2019 poz. 664 z późn. zm.).

 

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych  w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 24.02. do 18.03.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu poniżej.

Data publikacji ogłoszenia: 28.01.2022 r

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Ogłoszenie o naborze nr 2 / 2022

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o przyznanie pomocy.

Załącznik nr 3 – Lokalne kryteria wyboru operacji.

Załącznik nr 4 – Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczący przetwarzania danych osobowych.

 

Wniosek wraz z instrukcją

Wniosek o przyznanie pomocy (PDF)

Wniosek o przyznanie pomocy (edytowalny)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Biznesplan wraz z instrukcją

Biznesplan (PDF)

Biznesplan (edytowalny)

Biznesplan - tabele finansowe

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

 

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (PDF)

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (edytowalny)

Instrukcja wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Lokalne kryteria wyboru

Lokalne kryteria wyboru

 

Regulamin rady wraz z procedurą oceny wniosków i wyboru operacji

Regulamin rady

Załącznik do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia- Karta oceny wniosku i wyboru operacji

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju

 

Umowa

Umowa o przyznaniu pomocy

 

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność (pdf)

Wniosek o płatność (edytowalny)

 

Akty prawne

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku (Dz. U. z 2019 poz. 664 z późn. zm.).

 

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych  w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: od 24.02.2022 r. do 18.03.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu poniżej.

Data publikacji ogłoszenia: 28 stycznia 2022 r.

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Ogłoszenie o naborze nr 1 / 2022

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o przyznanie pomocy.

Załącznik nr 3 – Lokalne kryteria wyboru operacji.

Załącznik nr 4 – Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczący przetwarzania danych osobowych.

 

Wniosek wraz z instrukcją

Wniosek o przyznanie pomocy (PDF)

Wniosek o przyznanie pomocy (edytowalny)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Biznesplan wraz z instrukcją

Biznesplan (PDF)

Biznesplan (edytowalny)

Biznesplan - tabele finansowe

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

 

Lokalne kryteria wyboru

Lokalne kryteria wyboru

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Regulamin rady wraz z procedurą oceny wniosków i wyboru operacji

Regulamin rady

Załącznik do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia- Karta oceny wniosku i wyboru operacji

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju

 

Umowa

Umowa o przyznaniu pomocy

 

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność (pdf)

Wniosek o płatność (edytowalny)

 

Akty prawne

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku (Dz. U. z 2019 poz. 664 z późn. zm.).

 

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych  w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

POZYSKAJ DOTACJĘ
Z LGD „PARTNERSTWO W ROZWOJU”

W pierwszym kwartale 2022 roku Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zorganizuje nabory wniosków o dofinansowanie.

Środki będzie można pozyskać w zakresach:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej 
 • Wsparcie w wysokości 65.000 zł na uruchomienie działalności gospodarczej.
 • Aplikować mogą osoby fizyczne zameldowane na terenie powiatu kamieńskiego.
 • Alokacja środków przewidzianych dla naboru to około - 995.000 zł. 
 1. Rozwijanie działalności gospodarczej 
 • Wsparcie na rozwój firm działających minimum rok.
 • Dofinansowanie od 25.000 zł do maksymalnie 300.000 zł przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów.
 • Maksymalny poziom dofinansowania to 50%.
 • Alokacja środków to około - 665.000 zł
 1. Infrastruktura obszaru (ogólnodostępna) 
 • Dotacja na stworzenie nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
  i kulturalnej.
 • Nabór dla organizacji pozarządowych (np. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne) oraz jednostek sektora finansów publicznych (np. gminy, ośrodki kultury, biblioteki, muzea).
 • Pomoc przyznawana w formie refundacji poniesionych kosztów.
 • Wysokość dotacji:
  • Organizacje pozarządowe od 50.000 zł do 200.000 zł (poziom dofinansowania to 100%).
  • Jednostki sektora finansów publicznych od 31.815 zł do 127.260 zł (poziom dofinansowania 63,63%).

Ogłoszenia o naborach zostaną wkrótce opublikowane na stronie www.partnerstwowrozwoju.pl

Dofinansowania pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane składaniem wniosków zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD „Partnerstwo w rozwoju”.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO W ROZWOJU”

ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin (Dworek Woliński, I piętro)

tel. 603 614 261, 607 221 889

www.partnerstwowrozwoju.pl, www.facebook.com/LGDWolin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” na podstawie §17 ust. 4 Regulaminu Rady oraz §4  Załącznika nr 2 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” 

zaprasza mieszkańców obszaru LGD

do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie proponowanych zmian do lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uwagi do proponowanych zmian można wnosić na piśmie lub osobiście w biurze LGD, drogą  mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),  lub korespondencyjną na adres biura LGD :
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
ul. Zamkowa 24
72-510 Wolin.

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od 17 września 2021r. do 27 września 2021r. do godz. 16.00.

 

FORMULARZ ZGŁASZANYCH UWAG DO LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.