"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

OTTONOWE ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE WOLIN - LASKA 2018

W dniu 22 września br. w Sołectwie Laska już po raz ósmy LGD ?Partnerstwo w rozwoju? uczestniczyła jako wystawca w gminnych dożynkach pn: Ottonowe Święto Plonów ? 2018. Stoisko przygotowane było dzięki wsparciu organizacyjnemu i pracom rękodzielniczym mieszkanki Gminy Wolin Pani Iwony Sańko oraz produktom lokalnym wytworzonym przez pracowników LGD. Pomimo kapryśnej aury atmosfera na stoisku partnerskim dopisywała. Podczas dożynek LGD przygotowała punkt informacyjny w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach planowanych najbliższych naborów w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW 2014-2020 z promocją dobrych praktyk.

 

 Dozynki

W dniu 28 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady decyzyjnej LGD ?PARTNERSTWO W ROZWOJU? dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2. ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Nabór 3/2018.

Poniżej załączono:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych.

Protokół z posiedzenia Rady LGD.

Wzór protestu.

W dniu 28 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU? dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2. ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  - Nabór 1/2018.

Poniżej załączono:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych.

Protokół z posiedzenia Rady LGD.

Wzór protestu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu doskonalącym wiedzę i umiejętności 

pn.: ?Animator czasu wolnego?.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Kim jest animator czasu wolnego?
 2. Predyspozycje zawodowe animatora czasu wolnego.
 3. Specyfika i metodyka pracy.
 4. Funkcje i rola animacji w ruchu turystycznym.
 5. Typy osobowościowe w animacji.
 6. Animacja dla dzieci i młodzieży (zabawy ruchowe i edukacyjne, gry zespołowe, tańce animacyjne, scenariusze animacji, planowanie zajęć sportowych, przykłady aktywności dla młodzieży).
 7. Animacja dla dorosłych (aktywności relaksacyjne, imprezy tematyczne, gry zespołowe ? integracyjne, piktogramy animacyjne).
 8. Animacja dla seniorów (specyfikacja i metodologia zajęć dla osób starszych, zajęcia ruchowe, tańce integracyjne, konkursy i zabawy tematyczne z akcesoriami).

 

Warunki uczestnictwa:

 1. W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy z obszaru funkcjonowania LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU?:  (ilość miejsc ograniczona ? 6 osób z każdej Gminy członkowskiej LGD ? Kamień Pomorski, Wolin, Międzyzdroje, Golczewo, Świerzno, Dziwnów.
 2. Osoby biorące udział w szkoleniu zobligowane będą do bezpłatnego zorganizowania imprezy inaugurującej otwarcie Strefy Aktywności Społecznej wykorzystując zdobytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności praktyczne;
 3. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność złożenia zgłoszenia.
 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleni zobowiązane są do dokonania zgłoszenia na załączonym formularzu, który należy dostarczyć drogą e - mailową, faksem lub tradycyjną pocztą na adres:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU?

 1. Zamkowa 21, 72-510  Wolin,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 91-88 12-355, 603 614 261.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 września 2018 r. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.

Wysyłając formularz zgłoszeniowy kandydat zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym

W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału organizator zastrzega sobie prawo obciążenia kosztami uczestnictwa w szkoleniu. 

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 91 88-12-355, 603 614 261.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: ?ZAKUP, TRANSPORT I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ?

30 lipca 2018r.
Lokalna  Grupa Działania  ?Partnerstwo w rozwoju? informuje, że w postępowaniu wszczętym w dniu 12.07.2018r. w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: ?ZAKUP, TRANSPORT I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ? została wybrana oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny ofert złożonych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą wg kryterium: ? cena 100% złożyła firma: HERKULES SP.Z O.O, ul. Pogórska  34 C, 32-500 Chrzanów ? 83 959,80, zł brutto.     

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: ?ZAKUP, TRANSPORT I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ?

30 lipca 2018r.
Lokalna  Grupa Działania  ?Partnerstwo w rozwoju? informuje, że w postępowaniu wszczętym w dniu 12.07.2018r. w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: ?ZAKUP, TRANSPORT I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ? została wybrana oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny ofert złożonych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą wg kryterium: ? cena 100% złożyła firma: HERKULES SP.Z O.O, ul. Pogórska  34 C, 32-500 Chrzanów ? 83 959,80, zł brutto.     

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie naboru 4 / 2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Nr 4 / 2018

Załącznik nr 2 do ogłoszenia Nr 4 / 2018

Załącznik nr 3 do ogłoszenia Nr 4 / 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju"

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

Wniosek o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Wniosek o płatność poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Odsyłacze do strony:

Dokumenty: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.