"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na administrowaniu strony internetowej Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" realizowanych w ramach podzdziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020." współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich (EFROW)

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? informuje, że z dniem 17 stycznia 2019r. w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa pana Marka Matysa, Walne Zebranie Członków LGD wybrało nowego Prezesa panią Karolinę Cackowską.

Walne Zebranie dokonało również uzupełnienia składu Rady LGD.

Zaktualizowany skład organów LGD:

Zarząd LGD ?Partnerstwo w rozwoju":

 1. Cackowska Karolina - Prezes
 2. Atras Krzysztof -Wiceprezes
 3. Waszczenko Teresa -Wiceprezes
 4. Wójcik Małgorzata - Skarbnik
 5. Czyżak Anetta - Członek
 6. Jeszka Zbigniew - Członek
 7. Szefliński Leszek -Członek

Rada LGD ?Partnerstwo w rozwoju":

 1. Banaszkiewicz Ryszard
 2. Biernacki Romuald
 3. Dyksy Grzegorz
 4. Dzioch Łukasz
 5. Kiryluk Beata
 6. Kostek Danuta 
 7. Kuryłło Stanisław
 8. Kuryś Piotr
 9. Stanisław Leus
 10. Skotni Agnieszka
 11. Zieliński Maciej
 12. Zinow Ewa

W dniu 21 grudnia 2018r. LGD ?Partnerstwo w rozwoju? uczestniczyła w Jarmarku Świątecznym w Wolinie. Podczas Jarmarku Lokalna Grupa Działania świadczyła usługi informacyjno-doradcze w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach najbliższych naborów 2019, w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW 2014-2020.

Stoisko LGD uatrakcyjnione zostało pracami rękodzielniczymi Pani Iwony Sańko.

Dziękujemy za przyłączenie się i pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Zdjęcie 1.

Zdjęcie 2.

DNIA 24.12.2018R BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "PARTNERSTWO W ROZWOJU" BĘDZIE NIECZYNNE.

W dniu 9 grudnia br. LGD ?Partnerstwo w rozwoju? uczestniczyła w Jarmarku Świątecznym w Dziwnowie organizowanym przez Partnera Gminę Dziwnów. Podczas Jarmarku Lokalna Grupa Działania świadczyła usługi informacyjno-doradcze w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach najbliższych naborów 2019, w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW 2014-2020. Stoisko LGD uatrakcyjnione zostało pracami rękodzielniczymi Pani Iwony Sańko.

Dziękujemy za przyłączenie się i pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Zdjęcie 1

2

W dniu 6 grudnia 2018r. odbyło się posiedzenie Rady decyzyjnej LGD ?PARTNERSTWO W ROZWOJU? dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2. ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie Zachowanie dziedzictwa Lokalnego.

Poniżej załączono:

 Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych.

Protokół z posiedzenia Rady LGD.

Wzór protestu.

W dniu 6 grudnia 2018r. odbyło się posiedzenie Rady decyzyjnej LGD ?PARTNERSTWO W ROZWOJU? dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2. ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Poniżej załączono:

 Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych.

Protokół z posiedzenia Rady LGD.

Wzór protestu.

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.