"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zaprasza do kontaktu malarzy, rękodzielników, literatów i pozostałych artystów z gminy Wolin, którzy chcieliby zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności. Będzie to możliwe podczas tegorocznego Western Piknik- Folk, Blues, Country & Bluegrass Festival w Sułominie w dniach 18.07.-21.07.2019 r. Co ważne wystawcy nie poniosą kosztów za możliwość prezentacji czy wjazdu na teren imprezy. Szczegóły pod nr tel. 607221889 lub osobiście w biurze LGD. Zapraszamy do współpracy.

 

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?, wspólnie z Lokalną Grupą Rybacką ?Zalew Szczeciński?, uczestniczyła w imprezie plenerowej ?Piknik nad Odrą?, która się odbyła 11 i 12 maja 2019 r. w Szczecinie.

Na naszym  stoisku udostępnialiśmy materiały promujące działalność LGD  ?Partnerstwo w rozwoju? oraz założenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto zaprezentowaliśmy ofertę turystyczną naszego regionu zachęcając do jego odwiedzania.

Wśród osób odwiedzających stoisko było wielu mieszkańców gmin z obszaru działania naszego Stowarzyszenia, dlatego skorzystaliśmy z okazji, aby poinformować naszych mieszkańców o możliwych formach wsparcia oraz planowanych naborach wniosków z programu PROW 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że w trosce o interes naszych beneficjentów, nabory wniosków zaplanowane na pierwsze półrocze tego roku, zostały przesunięte na drugie półrocze 2019 roku.

Z najnowszej informacji na temat wysokości dostępnych środków wynika, że dostępne są większe kwoty  niż było to początkowo zaplanowane w naszym harmonogramie na rok 2019.

Jest to spowodowane faktem, że nie wszystkie środki z wcześniejszych naborów udało się  rozdzielić między naszych beneficjentów i nie zostały podpisane umowy na wszystkie dostępne kwoty.

Chcąc ponownie zaproponować te środki naszym potencjalnym beneficjentom,  jesteśmy zmuszeni zmienić nasz harmonogram naborów, a po uzyskaniu akceptacji organów nadzorujących, zatwierdzić ten harmonogram Uchwałą Zarządu. Zostanie on opublikowany na naszej stronie internetowej w maju, nabory natomiast odbędą się w okresie powakacyjnym.

Ogłoszenia o naborach opublikujemy na kilka tygodni przed datą ich rozpoczęcia.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator wyznaczył pana Macieja Klima na inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 603 614 261. 
 3. Dane osobowe wykorzystywane będą do realizacji celów statutowych stowarzyszenia lub wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności, gdy:
  • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • jest to niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą;
  • jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów na potrzeby których są przetwarzane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie w jakim na organizatorze będzie ciążył obowiązek przechowywania tych danych.
 6. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, można tę zgodę odwołać w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wykonywanego przed odwołaniem zgody. 
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, gdy obowiązek taki ciąży na administratorze.
 8. Szczegółowe informacje na temat: podstaw, celów, okresu przechowywania oraz najważniejszych zasad przetwarzania są przedstawiane podczas pozyskiwania danych osobowych.
 9. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
 • dostępu do danych osobowych;
 • żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia realizowane są na zasadach i w trybie wynikających z przepisów prawa.

      10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Informacja ogólna RODO

RODO klauzule 19.2 ogólna

RODO klauzule 19.2 DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO

RODO klauzule 19.2 DO LISTY OBECNOŚCI

RODO klauzule 19.3 ogólna

RODO klauzule 19.3 DO LISTY OBECNOŚCI

RODO klauzule 19.4 ogólna

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.