"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

W listopadzie 2020 r. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” w Wolinie przeprowadzi nabory wniosków o dofinansowanie dedykowane instytucjom publicznym oraz organizacjom pozarządowym z terenu powiatu kamieńskiego. 

W związku z tym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, kół gospodyń wiejskich, parafii i związków wyznaniowych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 października 2020 r. o godz. 15:00 w Dworku Wolińskim (Wolin, ul. Zamkowa 24). Podczas spotkania zachowane zostaną wszelkie wymogi sanitarne.

Środki będzie można pozyskać  na następujące przedsięwzięcia:

1) Działania wzmacniające kapitał społeczny, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. 

Dofinansowanie przeznaczone na szeroko rozumiane działania społeczne (np. spotkania, szkolenia, konkursy, zajęcia edukacyjne lub sportowe, wydarzenia społeczne). Możliwa jest również realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych. Wymogiem uzyskania dotacji jest organizacja przynajmniej jednego działania proekologicznego.

2) Remont, renowacja, zabezpieczenie czy oznakowanie zabytków.  Obiekty objęte dotacją muszą być wpisane do ewidencji zabytków.

Zakup wyposażenia dla obiektów kulturalnych (np. muzea, domy kultury, biblioteki, świetlice) z przeznaczeniem na szerzenie lokalnej kultury
i dziedzictwa lokalnego.

3) Organizacja przedsięwzięć promujących. 

Przykładowo: wydarzenia kulturalne, sportowe lub promocyjne, wydanie publikacji turystycznej czy stworzenie strony internetowej promującej obszar powiatu kamieńskiego. Dofinansowaniem nie mogą być objęte wydarzenia cykliczne.

Dla powyższych przedsięwzięć maksymalne dofinansowanie to 60.000 zł przy czym koszty całkowite operacji (zadania) nie mogą być niższe niż 50.000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania dla stowarzyszeń – 100%.  

Maksymalny poziom dofinansowania dla jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% z 60.000 zł, czyli 38.178 zł.

4) Budowa nowych obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

W przypadku tego naboru maksymalne dofinansowanie to 200.000 zł  przy czym koszty całkowite operacji (zadania) nie mogą być niższe niż 50.000 zł. 

Maksymalny poziom dofinansowania dla stowarzyszeń to 100%, a dla jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% z 200.000 zł, czyli 127.260 zł.

Informacje wspólne dla wszystkich naborów

Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich oraz kościoły (parafie) i związki wyznaniowe.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Termin przyjmowania wniosków: od 16 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborach zostanie wkrótce opublikowane na stronie internetowej www.partnerstwowrozwoju.pl

Dofinansowania pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucje i organizacje zainteresowane składaniem wniosków zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD „Partnerstwo w rozwoju”: 

Tel.: 603 614 261 lub 607 221 889. 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.facebook.com/LGDWolin

 

W dniu 12 września 2020 r. odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Wolin. Do konkursu zgłoszono 4 wspaniale udekorowane wieńce. Zostały ocenione przez komisję w składzie: Jarosław Mikołajczyk - zastępca burmistrza Wolina, Dorota Bursa - kierownik biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” oraz Marzena Mróz - koordynator ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w biurze LGD.

Wyniki konkursu:

  • I miejsce - sołectwo Dobropole (nagroda pieniężna w kwocie 500 zł);
  • II miejsce - sołectwo Laska (nagroda 300 zł);
  • III miejsce - sołectwo Zastań (nagroda 200 zł);
  • IV miejsce - sołectwo Koniewo (bon rzeczowy o wartości 150 zł).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło po uroczystej Mszy Świętej dożynkowej, w Kolegiacie Św. Mikołaja Biskupa w Wolinie. Całe wydarzenie uświetnił występ zespołu ludowego Stawnianki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz gratulujemy zwycięzcom.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza do udziału w projekcie „Rozwój i promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu kamieńskiego”.

Projekt skierowany jest do osób, które już rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej oraz planujących założenie firmy.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w szkoleniach oraz skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie procedur i umiejętności związanych z prowadzeniem firmy.

plakat

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie formularza rekrutacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba miejsc ograniczona.

Formularz rekrutacyjny

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

 

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.