"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza do udziału w projekcie „Rozwój i promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu kamieńskiego”.

Projekt skierowany jest do osób, które już rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej oraz planujących założenie firmy.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w szkoleniach oraz skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie procedur i umiejętności związanych z prowadzeniem firmy.

plakat

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie formularza rekrutacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba miejsc ograniczona.

Formularz rekrutacyjny

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zmiana regulaminu Rady LGD „Partnerstwo w rozwoju”.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany regulaminu Rady.

Proponowane zmiany wynikają z potrzeby dostosowania regulaminu Rady do nowego statutu LGD „Partnerstwo w rozwoju”, który zostanie przyjęty w trakcie najbliższego Walnego Zebrania Członków - 29 czerwca 2020 r. (zmiany zostały oznaczone w tekście kolorową czcionką).

Zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach regulaminu Rady za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub osobiście w biurze LGD w Wolinie, ul. Zamkowa 24, w terminie do 24 czerwca 2020 r.
Regulamin Rady do konsultacji

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

ZMIANA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza do udziału
w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Proponowane zmiany są następstwem prowadzonego monitoringu oraz ewaluacji, a w szczególności wniosków sformułowanych podczas tegorocznego warsztatu refleksyjnego. Planowane modyfikacje zawarto również w sprawozdaniu  z realizacji LSR, które przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim.

Projektowane zmiany mają na celu:

  • dostosowanie LSR do obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych; 
  • wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na skuteczniejsze i efektywniejsze rozdysponowanie środków;
  • urealnienie wskaźników przyjętych do realizacji w LSR;
  • ujednolicenie budżetu i planu działania LSR;
  • wyeliminowanie nieścisłych oraz niepoprawnych zapisów.
  • zaktualizowanie planu komunikacji

Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania poniżej.  Dokument można otrzymać również w biurze LGD - ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin. Formularz należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do 

biura LGD w terminie do 15 czerwca 2020 r.
Propozycje zmian w LSR 2014-2020

Plan działania

Plan komunikacjiFormularz zmian w LSR

 

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.