"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Z przyjemnością informujemy, że Pani Ewa Ratyńska – członek Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” otrzymała równorzędny tytuł „Sołtys Roku 2016” nadany przez Kapitułę Konkursową pod przewodnictwem  redaktor naczelnej „Gazety Sołeckiej” Joanny Iwanickiej dwunastu sołtysom z całego kraju.

Uprzejmie informuję, że w dniu 18.04.2017r. o godz. 13.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21, odbędzie się V posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.
Porządek obrad w załączeniu.

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady LGD.
6. Przedstawienie informacji o złożonych protestach dotyczących naborów organizowanych przez LGD w okresie 02.01.2017r. do 31.01.2017r.
7. Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
8. Dyskusja nad złożonymi protestami.
9. Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektów złożonych w ramach protestu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie rozstrzygnięcia złożonych protestów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady LGD
Ryszard Banaszkiewicz

Uprzejmie informuję, że w dniu 11.04.2017r. o godz. 09.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21, odbędzie się IV posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo  w rozwoju”.

Porządek obrad  w załączeniu.

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza posiedzenia.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady LGD.
 1. Przedstawienie informacji o złożonych protestach dotyczących naborów organizowanych przez LGD w okresie 02.01.2017r. do 31.01.2017r.
 2. Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
 3. Dyskusja nad złożonymi protestami.
 4. Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektów złożonych w ramach protestu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie rozstrzygnięcia złożonych protestów.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.

      Przewodniczący Rady LGD

        Ryszard Banaszkiewicz

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.04.2017r. o godz. 09.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21, odbędzie się III posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.
Porządek obrad w załączeniu:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady LGD.
6. Przedstawienie informacji o złożonych protestach dotyczących naborów organizowanych przez LGD w okresie 02.01.2017r. do 31.01.2017r.
7. Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
8. Dyskusja nad złożonymi protestami.
9. Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektów złożonych w ramach protestu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie rozstrzygnięcia złożonych protestów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady LGD
Ryszard Banaszkiewicz

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” informuje, iż w dniu 14 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” zwołane w celu oceny wniosków złożonych w Biurze LGD w terminie od 2 do 31 stycznia br, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w zakresie następujących naborów:

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.