"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DLA ROZWOJU zaprasza do udziału w Konkursie Wielkanocnym w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA (osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież)

Celem konkursu jest:

  • Kultywowanie tradycji z zwyczajów Wielkanocnych.
  • Promowanie mieszkańców partnerskich Gmin z talentem plastycznym i artystycznym.
  • Aktywizacja społeczeństwa.
  • Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.
  • Integracja międzypokoleniowa.

 Załączniki: 

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

Plakat - konkurs wielkanocny

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? na podstawie §17 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

oraz §4 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie proponowanych zmian do Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od 09 do 19.03.2018r. do godz. 16.00.

Uwagi do proponowanych zmian należy wnosić na załączonym formularzu ? osobiście w biurze LGD, drogą korespondencyjną lub mailową na adres biura LGD :

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

ul. Zamkowa 21

72-510 Wolin

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

1. PROJEKT ZMIAN LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

2. FORMULARZ DO WNOSZENIA UWAG

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w Rozwoju? przedstawia do konsultacji projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 ? Konsultacje trwają do 19.03.2018 roku. Zmiany obejmują:

1. dostosowanie wskaźników produktu i rezultatu do nazw z Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020.

2. korektę zapisów określających maksymalną intensywność pomocy dla określonych grup beneficjentów mających na celu dostosowanie do zmian wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ? Wytyczne 6/4/2017 z dnia 2 października 2017 roku.

3. korekty redakcyjne biura LGD związane z postępem w realizacji LSR.

 

Treść Lokalnej Strategii Rozwoju stanowi załącznik do niniejszej informacji. Proponowane zmiany zaznaczono wyraźnym kolorem w druku.

Uwagi prosimy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu.

Formularz zgłaszania uwag

 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? zaprasza do składania ofert na realizację usługi w ramach poddziałania 19.4 ?Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) polegającej na przeprowadzeniu warsztatów refleksyjnych.

Formularz Ofertowy

Zapytanie ofertowe - Warsztat refleksyjny

Załącznik - doświadczenie trenerów

LGD ?Partnerstwo w rozwoju?  informuje, że z dniem 22 grudnia 2017r. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Załącznik Nr 2 do  umowy Nr 00002-6933-UM1610017/15 zawartej dnia  09 maja 2016r. został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Harmonogram ...

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.