"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Informujemy, że zapytanie ofertowe z 2 września 2019 r. dotyczące realizacji usługi zaprojektowania, wydruku oraz dostawy plakatów zostaje anulowane z powodu niewłaściwego ustalenia kryteriów wyboru wykonawców.

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? zaprasza do składania ofert na realizację usługi

ZAPROJEKTOWANIE, WYDRUK ORAZ DOSTAWA PLAKATÓW

w ramach poddziałania 19.4 ?Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

"Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zaprasza do składania ofert na:
realizację usługi polegającej  NA ZAPROJEKTOWANIU, WYDRUKU ORAZ DOSTAWIE
MATERIAŁU PROMOCYJNEGO w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER

 w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy  z lokalną grupą działania" PROW na lata 2014-2020."

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na świadczeniu usług informatycznych dla trzech komputerów w Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" realizowanych w ramach podzdziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020." współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW).

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na administrowaniu strony internetowej Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" realizowanych w ramach podzdziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020." współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich (EFROW)

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? zaprasza do składania ofert

na realizację usługi polegającej

na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów promocyjnych w ramach poddziałania 19.4 ?Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.