"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Władze

skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Władze

Skład Zarządu LGD „Partnerstwo w rozwoju":

1. Karolina Cackowska - Prezes

2. Radosław Drozdowicz - Wiceprezes

3. Teresa Waszczenko- Wiceprezes

4. Marek Grocholski - Skarbnik

5. Anetta Czyżak - Członek

6. Zbigniew Jeszka - Członek

7. Leszek Szefliński - Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej LGD „Partnerstwo w rozwoju":

1. Krystyna Rytlewska – Przewodnicząca

2. Renata Dobrowolska - Wiceprzewodnicząca

3. Waldemar Panek - Sekretarz

4. Jerzy Smoleń - Członek

5. Tadeusz Turek – Członek

 

Skład Rady LGD „Partnerstwo w rozwoju":

1.  Biernacki Romuald
2.  Danieluk Andrzej
3.  Dzioch Łukasz
4.  Kostek Danuta
5.  Kuryłło Stanisław
6.  Kuryś Piotr
7.  Kutereba-Gnitecka Katarzyna
8.  Stanisław Leus
9.  Skotni Agnieszka
10. Zieliński Maciej
11. Zinow Ewa

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.