"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Władze

skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Władze

Skład Zarządu LGD ?Partnerstwo w rozwoju":

1. Karolina Cackowska - Prezes

2. Radosław Drozdowicz - Wiceprezes

3. Teresa Waszczenko- Wiceprezes

4. Marek Grocholski - Skarbnik

5. Anetta Czyżak - Członek

6. Zbigniew Jeszka - Członek

7. Leszek Szefliński - Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej LGD ?Partnerstwo w rozwoju":

1. Krystyna Rytlewska ? Przewodnicząca

2. Renata Dobrowolska - Wiceprzewodnicząca

3. Waldemar Panek - Sekretarz

4. Jerzy Smoleń - Członek

5. Tadeusz Turek ? Członek

 

Skład Rady LGD ?Partnerstwo w rozwoju":

1. Kostek Danuta ? Przewodnicząca
2. Dzioch Łukasz ? Wiceprzewodniczący
3. Biernacki Romuald
4. Dyksy Grzegorz
5. Kuryłło Stanisław
6. Rajchel Kazimierz
7. Kiryluk Beata
8. Leus Stanisław
9. Skotni Agnieszka
10. Zieliński Maciej
11. Zinow Ewa

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.