"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Władze

skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Władze

Skład Zarządu LGD „Partnerstwo w rozwoju":

1. Karolina Cackowska - Prezes

2. Krzysztof Atras -Wiceprezes

3. Teresa Waszczenko-Wiceprezes

4. Małgorzata Wójcik- Skarbnik

5. Anetta Czyżak - Członek

6. Zbigniew Jeszka- Członek

7. Leszek Szefliński -Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej LGD „Partnerstwo w rozwoju":

1. Andrzej Wróblewski - Przewodniczący

2. Renata Dobrowolska - Wiceprzewodnicząca

3. Krystyna Rytlewska - Sekretarz

4. Jerzy Smoleń - Członek
5. Tadeusz Turek – Członek

Skład Rady LGD „Partnerstwo w rozwoju":

1.  Banaszkiewicz Ryszard
2.  Biernacki Romuald
3.  Danieluk Andrzej
4.  Dzioch Łukasz
5.  Kostek Danuta
6.  Kuryłło Stanisław
7.  Kuryś Piotr
8.  Kutereba-Gnitecka Katarzyna
9.  Stanisław Leus
10. Skotni Agnieszka
11. Zieliński Maciej
12. Zinow Ewa

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi