"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator wyznaczył pana Macieja Klima na inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 603 614 261. 
 3. Dane osobowe wykorzystywane będą do realizacji celów statutowych stowarzyszenia lub wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności, gdy:
  • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • jest to niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą;
  • jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów na potrzeby których są przetwarzane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie w jakim na organizatorze będzie ciążył obowiązek przechowywania tych danych.
 6. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, można tę zgodę odwołać w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wykonywanego przed odwołaniem zgody. 
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, gdy obowiązek taki ciąży na administratorze.
 8. Szczegółowe informacje na temat: podstaw, celów, okresu przechowywania oraz najważniejszych zasad przetwarzania są przedstawiane podczas pozyskiwania danych osobowych.
 9. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
 • dostępu do danych osobowych;
 • żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia realizowane są na zasadach i w trybie wynikających z przepisów prawa.

      10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Informacja ogólna RODO

RODO klauzule 19.2 ogólna

RODO klauzule 19.2 DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO

RODO klauzule 19.2 DO LISTY OBECNOŚCI

RODO klauzule 19.3 ogólna

RODO klauzule 19.3 DO LISTY OBECNOŚCI

RODO klauzule 19.4 ogólna

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.