"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU?

W związku z zakończeniem przez Zarząd Województwa (ZW) procesu oceny spełnienia przez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa), informujemy, że Lokalna Grupa działania ?Partnerstwo w rozwoju? (LGD) może ubiegać się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości.

LGD wraz z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR przedstawia Zarządowi Województwa propozycję aktualizacji zapisów LSR w zakresie wskaźników, budżetu i planu działania.

W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  ?Partnerstwo w rozwoju? rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej wymienionym dokumencie.

Zgodnie z ?Procedurą aktualizacji LSR? możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy ?Partnerstwo w rozwoju?. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na ?Formularzu zmian w LSR? w terminie do dnia 14.06.2019 do godziny 16.00, osobiście w biurze LGD przy ul. Zamkowej 21, 72-510 Wolin lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje społeczne LSR). Dokumenty są dostępne dla osób zainteresowanych na stronie internetowej LGD oraz w biurze LGD ?Partnerstwo w rozwoju?.

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Lokalnej Strategii Rozwoju oraz formularz zmian w LSR znajdą Państwo poniżej.

  • Lokalna Strategia Działania z proponowanymi zmianami ? pobierz
  • Formularz zmian w LSR ? pobierz

-------

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? na podstawie §17 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? oraz §4 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?  zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie proponowanych zmian do Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od 30.06. do 07.07.2017r. do godz. 16.00.
Uwagi do proponowanych zmian można wnosić na piśmie ? osobiście w biurze LGD, drogą korespondencyjną lub mailową na adres biura LGD :
Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
1. PROJEKT ZMIAN LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

-------

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? na podstawie §17 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? oraz §4 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?  zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie proponowanych zmian:

1. do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?,
2. do Procedur postępowania określonych w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?,
3. do Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od 20.10 do 03.11.2016r. do godz. 12.00.

Uwagi do proponowanych zmian można wnosić na piśmie ? osobiście w biurze LGD, drogą korespondencyjną lub mailową.

Adres biura LGD:

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
- Uchwała Nr I/3/16 Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? z dnia 20 października 2016r.
- Uchwała Nr I/4/16 Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? z dnia 20 października 2016r.
- REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU?
- PROJEKT REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU?
- PROJEKT ZMIAN LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

 

Konsultacje społeczne - Gmina Świerzno 24 sierpnia 2015.

Konsultacje społeczne - Gmina Wolin 25 sierpnia 2015.

Konsultacje społeczne - Gmina Golczewo 26 sierpnia 2015.

Konsultacje społeczne - Gmina Dziwnów, 2 września 2015.

Konsultacje społeczne - Gmina Międzyzdroje, Wapnica 3 września 2015.

Konsultacje społeczne - Gmina Kamień Pom. 4 września 2015.

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.