"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Harmonogram naborów

  • Harmonogram planowanych naborów wniosków przyjęty Uchwałą Zarządu 13.05.2019

    Harmonogram ...

-------

  • Harmonogram planowanych naborów wniosków - Zał. nr 1 do Uchwały nr XLIII / 1 / 2018 z 24.09.2018

    Harmonogram ...

-------

  • LGD ?Partnerstwo w rozwoju?  informuje, że z dniem 22 grudnia 2017r. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Załącznik Nr 2 do  umowy Nr 00002-6933-UM1610017/15 zawartej dnia  09 maja 2016r. został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

    Harmonogram ...

-------

------

 

 

 

 

 

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.