"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo w rozwoju” informuje, że w dniu 4 września została podpisana umowa na realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „POLSKO-SZWEDZKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Projekt realizowany będzie przez: LGD ”Powiatu Świdwińskiego” (lider projektu),  LGD „Centrum Inicjatyw Wiejskich”, Stowarzyszenie LGD ”Siła w Grupie”, LGD ”Partnerstwo w Rozwoju”, LGD ”Gryflandia” oraz Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Partnerem szwedzkim projektu będzie Lokalna Grupa Działania Sydost Leader ideell trening.

Umowę  o przyznanie pomocy podpisał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, natomiast  LGD „Partnerstwo w rozwoju” reprezentowali wiceprezes Teresa Waszczenko oraz skarbnik Marek Grocholski.

Projekt "POLSKO - SZWEDZKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI", w którym udział wezmą przedsiębiorcy z obszaru sześciu Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego oraz jednej Lokalnej Grupy Działania ze Szwecji, obejmuje trzy zadania.

  1. Promowanie usług i prezentacja dobrych praktyk przez przedsiębiorców z Polski i Szwecji podczas Barzkowickich Targów Rolnych AGROPOMERANIA 2019.
  2. Trzydniowy wyjazd studyjny do Szwecji, w którym udział weźmie ok. 30 osób. Wyjazd stworzy warunki do wymiany doświadczeń  w zakresie prowadzenia, rozwoju i marketingu przedsiębiorstw, a także nawiązania transgranicznej współpracy polsko-szwedzkiej. Wyjazd będzie okazją do promocji produktów lokalnych.
  3. Projekt zakończy się zorganizowanym w Polsce szkolenia dla przedsiębiorców, podczas którego uczestnicy będą  podnosić wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów i procedur w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość operacji wszystkich partnerów to  kwota blisko 270 000 złotych, wartość projektu przypadająca na  Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w rozwoju” to kwota  30 000 złotych.

„POLSKO SZWEDZKIE DNI  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Termin naboru uczestników od 23 sierpnia do 30 września 2019

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zaprasza mieszkańców powiatu kamieńskiego do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie współpracy „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości”.

Projekt kierowany jest głównie do:

- osób fizycznych, które pozyskały środki finansowe za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" w ramach rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rozwoju firmy,

- członków spółdzielni socjalnych, 

- przedstawicieli stowarzyszeń prowadzących działalność w sferze lokalnej przedsiębiorczości  w oparciu  o produkt lokalny,

- właścicieli gospodarstwa rolnego zajmującego się kulinarnym produktem lokalnym oraz

-  przedsiębiorców lokalnych.

Informujemy się, że uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 30 września.

Serdecznie zapraszamy.

 

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” uczestniczyła w imprezie plenerowej organizowanej przez Gminę Golczewo pt. „Święto Golczewskiej Żabki”. Goście naszego stoiska uzyskali informacje na temat działalności naszego stowarzyszenia. Udzielaliśmy też porad dotyczących dofinansowań na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. 
Dziękujemy za zaproszenie i miłą atmosferę.

Miło nam poinformować, że złożony przez nas 14.05.2019 roku, wniosek o zwiększenie środków  na nabory, został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski.

W zawiązku z tym faktem, 27 czerwca 2019 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „ Partnerstwo w rozwoju”,

Pani Karolina Cackowska - prezes zarządu

oraz Pan Marek Grocholski – skarbnik

podpisali aneks do Umowy, zawartej z Urzędem Marszałkowskim w 2016 roku, zwiększając kwotę przeznaczoną na dofinansowanie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej o 660.000 zł.

Dzięki temu kwota 2.024.041,75 zł  trafi do  mieszkańców powiatu kamieńskiego poprzez dwa nabory zaplanowane w roku 2019 :

- rozwijanie działalności gospodarczej – 659.041,75 zł.

- podejmowanie działalności gospodarczej – 1.365.000 zł.

 

Osoby zainteresowane naborami prosimy o kontakt z biurem LGD „Partnerstwo w rozwoju”:

Zamkowa 24
Dworek Woliński
I piętro
72-510 Wolin

tel.  603 614 261 / 607 221 889

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zmieniła siedzibę. Od 1 lipca nasze biuro funkcjonuje w Wolinie przy ul. Zamkowej 24 w Dworku Wolińskim (I piętro). Godziny otwarcia biura pozostają bez zmian: pon. - pt. od 8:00 do 16:00.


Zapraszamy serdecznie.

Rozstrzygnęliśmy konkurs "15 lat Polski w Unii Europejskiej" na najlepsze hasło promujące członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Laureatami zostali:


I miejsce - Paulina Czyżewska z Kamienia Pomorskiego, lat 39,
II miejsce - Michał Pawłowski z Kamienia Pomorskiego, lat 8,
III miejsce - Julia Kowalczyk z Międzyzdrojów, lat 20.


Serdecznie gratulujemy.


Zwycięskie hasło nawiązuje do unijnego programu LEADER.
Prezentujemy je poniżej.

 

image001

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zaprasza do kontaktu malarzy, rękodzielników, literatów i pozostałych artystów z gminy Wolin, którzy chcieliby zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności. Będzie to możliwe podczas tegorocznego Western Piknik- Folk, Blues, Country & Bluegrass Festival w Sułominie w dniach 18.07.-21.07.2019 r. Co ważne wystawcy nie poniosą kosztów za możliwość prezentacji czy wjazdu na teren imprezy. Szczegóły pod nr tel. 607221889 lub osobiście w biurze LGD. Zapraszamy do współpracy.

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.