"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? zaprasza do składania ofert na realizację usługi w ramach poddziałania 19.4 ?Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) polegającej na przeprowadzeniu warsztatów refleksyjnych.

Formularz Ofertowy

Zapytanie ofertowe - Warsztat refleksyjny

Załącznik - doświadczenie trenerów

LGD ?Partnerstwo w rozwoju?  informuje, że z dniem 22 grudnia 2017r. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Załącznik Nr 2 do  umowy Nr 00002-6933-UM1610017/15 zawartej dnia  09 maja 2016r. został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Harmonogram ...

W dniu 19.12.2017 r.    w siedzibie biura LGD ? Partnerstwo w rozwoju? została powołana Komisja Konkursowa dla: ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO  W KATEGORII NAJPIĘKNIEJSZA  KARTKA BOŻONARODZENIOWA.
Do biura wpłynęło 70 sztuk prac. Oceny wszystkich zgłoszonych prac dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

na wolne stanowisko Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?.

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone   w ogłoszeniu Nr 2/2017, które zostało opublikowane na stronie internetowej LGD w dniu  30 listopada 2017r.

1.   Ewa Deląg  zamieszkała w Świnoujściu

Wolin, dnia 19.12.2017r. - Prezes Marek Matys

W KATEGORII: NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA ( osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież )

Celem konkursu jest:
Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych
Promowanie mieszkańców partnerskich Gmin z talentem plastycznym i artystycznym
Aktywizacja społeczeństwa
Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych
Integracja międzypokoleniowa

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.