"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Komunikat

Ogłoszenie wyników konkursu wielkanocnego w kategorii
NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA
nastąpi przez upublicznienie na stronie internetowej
www.partnerstwowrozwoju.pl, do dnia 16 kwietnia 2018r.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Aby żyło Wam się zdrowo prywatnie i zawodowo, wielu radosnych chwil.

Wesołgo Alleluja i mokrego dyngusa.

Życzą: Zarząd, Członkowie oraz pracownicy biura LGD

Partnerstwo w Rozwoju

 

 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DLA ROZWOJU zaprasza do udziału w Konkursie Wielkanocnym w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA (osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież)

Celem konkursu jest:

  • Kultywowanie tradycji z zwyczajów Wielkanocnych.
  • Promowanie mieszkańców partnerskich Gmin z talentem plastycznym i artystycznym.
  • Aktywizacja społeczeństwa.
  • Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.
  • Integracja międzypokoleniowa.

 Załączniki: 

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

Plakat - konkurs wielkanocny

 

 

 

 

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.