"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne oraz klauzule zgody dla działań w ramach poddziałania 19.2

RODO_klauzule_19.2 ? Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

RODO_klauzule_19.2 - dokument edytowalny

Strefy Aktywności Społecznej - SAS

W dniu 10 lipca br. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Jarosława Rzepę oraz Członka Zarządu Ryszarda Mićko, a siedmioma stowarzyszeniami:

1/ Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania ?Siła w Grupie? z siedzibą w Gościnie,

2/ Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie,

3/ Lokalną Grupą Działania ?Powiatu Świdwińskiego? z siedzibą w Świdwinie,

4/ Lokalną Grupą Działania ?Partnerstwo w Rozwoju? z siedzibą w Wolinie,

5/ Stowarzyszeniem Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie,

6/ Stowarzyszeniem Lokalna Grupa działania Pojezierze Razem,

7/ Lokalną Grupą Działania ?Gryflandia?.

W umowie ww. stowarzyszenia zobowiązują się do realizacji operacji pod nazwą Strefy Aktywności Społecznej (SAS) w celu stworzenia warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez zorganizowanie imprez animacyjnych przeprowadzonych przez przeszkolonych animatorów na obszarze gmin lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego.

Ze strony Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w Rozwoju? umowę podpisał pan Marek Matys ? Prezes Zarządu LGD oraz pani Małgorzata Wójcik ? Skarbnik. Ustalono w niej, że strefy aktywności powstaną na terenie powiatu kamieńskiego w miejscowościach:

- Kamień Pomorski, ul. Wąska,

- Starza, gm. Świerzno

- Wysoka Kamieńska, ul. Spółdzielcza, gm. Golczewo,

- Dziwnów,

- Lubin, ul. Główna, gm. Międzyzdroje

- Wolin (teren przyległy do boiska ?Orlik?).

Na realizację zadania Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w Rozwoju? pozyskała kwotę 90.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 ? 2020, obecnie przystępuje do jego realizacji.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zarząd LGD ?Partnerstwo w rozwoju? z absolutorium za 2017.

Dnia 19 czerwca 2018r w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Wolinie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?.

Walne Zebranie Członków to coroczne, jedno z ważniejszych zebrań, gdyż dotyczy rozliczenia działalności i Zarządu Stowarzyszenia za cały zakończony rok.

Uczestnicy zebrania zostali zapoznani ze sprawozdaniami organów Stowarzyszenia za rok 2017. W trakcie spotkania członkom Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? zostały przedstawione i omówione m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Jednym z kluczowych punktów było głosowanie nad absolutorium dla Zarządu LGD za 2017r., które zostało podjęte przez zebranych członków Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? jednogłośnie.

Zdjęcie

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju"

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie naboru 3 / 2018

Zał. nr 1 do ogłoszenia Nr 3 / 2018

Zał. nr 2 do ogłoszenia Nr 3 / 2018

Zał. nr 3 do ogłoszenia Nr 3 / 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju"

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju"

Wniosek o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Wniosek o płatność poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

 

Dokumenty

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju"

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie naboru 2 / 2018

Zał. nr 1 do ogłoszenia Nr 2 / 2018

Zał. nr 2 do ogłoszenia Nr 2 / 2018

Zał. nr 3 do ogłoszenia Nr 2 / 2018 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju"

Wniosek o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Wniosek o płatność poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

 

Dokumenty:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2

?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie naboru 1 / 2018

Zał. Nr 1 do ogłoszenia Nr 1 / 2018

Zał. Nr 2 do ogłoszenia Nr 1 / 2018

Zał. Nr 3 do ogłoszenia Nr 1 / 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju"

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju"

Wniosek o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Wniosek o płatność poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Dokumenty:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

 

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.