"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

?Polsko-Niemieckie Ottonowe Święto Plonów - Wolin 2019?

W dniu 7 września 2019 r. Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? wzięła udział w ?Polsko-Niemieckim Ottonowym Święcie Plonów - Wolin 2019?. W trakcie imprezy promowaliśmy działalność naszego stowarzyszenia oraz prowadziliśmy punkt konsultacyjny dla mieszkańców, którzy są zainteresowani dofinansowaniami na otwarcie i rozwój firmy.

Dodatkowo w celu budowania pozytywnego wizerunku stowarzyszenia oraz aktywizacji mieszkańców sołectw współorganizowaliśmy konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz ufundowaliśmy nagrody dla zwycięzców. W zawodach wystartowało 9 sołectw.

Wszystkie wieńce dożynkowe były imponujące i zrobione z pasją. Wybór zwycięzców był bardzo trudny, ale po długich naradach komisja zdecydowała o następującej kolejności: 

I miejsce ? sołectwo Chynowo ? nagroda pieniężna w kwocie 600 zł,

II miejsce ? sołectwo Skoszewo ? nagroda w kwocie 400 zł,

III miejsce ? sołectwo Zagórze ? nagroda w kwocie 300 zł.

Serdecznie gratulujemy.

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.