"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ MIEDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY „POLSKO-SZWEDZKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo w rozwoju” informuje, że w dniu 4 września została podpisana umowa na realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „POLSKO-SZWEDZKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Projekt realizowany będzie przez: LGD ”Powiatu Świdwińskiego” (lider projektu),  LGD „Centrum Inicjatyw Wiejskich”, Stowarzyszenie LGD ”Siła w Grupie”, LGD ”Partnerstwo w Rozwoju”, LGD ”Gryflandia” oraz Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Partnerem szwedzkim projektu będzie Lokalna Grupa Działania Sydost Leader ideell trening.

Umowę  o przyznanie pomocy podpisał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, natomiast  LGD „Partnerstwo w rozwoju” reprezentowali wiceprezes Teresa Waszczenko oraz skarbnik Marek Grocholski.

Projekt "POLSKO - SZWEDZKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI", w którym udział wezmą przedsiębiorcy z obszaru sześciu Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego oraz jednej Lokalnej Grupy Działania ze Szwecji, obejmuje trzy zadania.

  1. Promowanie usług i prezentacja dobrych praktyk przez przedsiębiorców z Polski i Szwecji podczas Barzkowickich Targów Rolnych AGROPOMERANIA 2019.
  2. Trzydniowy wyjazd studyjny do Szwecji, w którym udział weźmie ok. 30 osób. Wyjazd stworzy warunki do wymiany doświadczeń  w zakresie prowadzenia, rozwoju i marketingu przedsiębiorstw, a także nawiązania transgranicznej współpracy polsko-szwedzkiej. Wyjazd będzie okazją do promocji produktów lokalnych.
  3. Projekt zakończy się zorganizowanym w Polsce szkolenia dla przedsiębiorców, podczas którego uczestnicy będą  podnosić wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów i procedur w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość operacji wszystkich partnerów to  kwota blisko 270 000 złotych, wartość projektu przypadająca na  Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w rozwoju” to kwota  30 000 złotych.

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.