"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

„Piknik nad Odrą” – 11-12 maja 2019, Szczecin

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”, wspólnie z Lokalną Grupą Rybacką „Zalew Szczeciński”, uczestniczyła w imprezie plenerowej „Piknik nad Odrą”, która się odbyła 11 i 12 maja 2019 r. w Szczecinie.

Na naszym  stoisku udostępnialiśmy materiały promujące działalność LGD  „Partnerstwo w rozwoju” oraz założenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto zaprezentowaliśmy ofertę turystyczną naszego regionu zachęcając do jego odwiedzania.

Wśród osób odwiedzających stoisko było wielu mieszkańców gmin z obszaru działania naszego Stowarzyszenia, dlatego skorzystaliśmy z okazji, aby poinformować naszych mieszkańców o możliwych formach wsparcia oraz planowanych naborach wniosków z programu PROW 2014-2020.

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.