LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU? zaprasza do udziału w Konkursie Bożonarodzeniowym

Drukuj

W KATEGORII: NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA ( osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież )

Celem konkursu jest:
Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych
Promowanie mieszkańców partnerskich Gmin z talentem plastycznym i artystycznym
Aktywizacja społeczeństwa
Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych
Integracja międzypokoleniowa