Operacja pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości”

Drukuj

pwr

 

Operacja pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości”

mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw lokalnych w rozwoju rynku zbytu, promocja lokalnych produktów i usług na arenie międzynarodowej oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenach objętym LSR.  Celem jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji lokalnych przedsiębiorców, promocja lokalnych usług i produktów oraz lokalnej przedsiębiorczości polsko-szwedzkiej.

 

Międzynarodowy projekt współpracy

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju” wraz z partnerami - Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego” (lider projektu), Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”, Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”, Lokalna Grupa Działania „Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” oraz z partnerem szwedzkim SydostLeader ideell förening, zrealizowała operację pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego nr 00008-6936-UM1620010/19 z dnia 04 września 2019 r.

Projekt polegał na zorganizowaniu polsko-szwedzkich dni przedsiębiorczości. W ramach operacji odbyły się Targi Przedsiębiorczości podczas których zaprezentowali się przedsiębiorcy z Polski i Szwecji, promując swoje usługi w celu nawiązania transgranicznej współpracy. W wyniku wymiany polsko-szwedzkiej nastąpiła identyfikacja i analiza możliwych do wykorzystania dobrych praktyk mieszkańców oraz przedsiębiorców szwedzkich i polskich w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulinarnego dla utworzenia innowacyjnego wiejskiego produktu lokalnego oraz przekazanie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia, rozwoju i marketingu istniejących przedsiębiorstw. W celu przygotowania polskich przedsiębiorców do wykorzystania dobrych praktyk zgodnie z polskim prawem, zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu obowiązujących w Polsce przepisów.

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Udział w projekcie wzięło 50 osób z województwa zachodniopomorskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 180 793,87zł.

 

 

pwr2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana w ramach poddziałania19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.