Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn."Administrowanie strony internetowej" dla Lokalnej Grupie Działania.

Drukuj

Lokalna Grupa działania "Partnerstwo w rozwoju" informuje, że w postępowaniu wszczętym w dniu 11 luty 2019 w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na świadczeniu usług informatycznych, została wybrana oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny ofert złożonych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą wg kryterium:-cena 100% założyła firma Studio Graficzne Arsen Marchlewski ul.Słowiańska 89, 72-510 Wolin.

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.