"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

INFORMACJA

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? informuje, że z dniem 17 stycznia 2019r. w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa pana Marka Matysa, Walne Zebranie Członków LGD wybrało nowego Prezesa panią Karolinę Cackowską.

Walne Zebranie dokonało również uzupełnienia składu Rady LGD.

Zaktualizowany skład organów LGD:

Zarząd LGD ?Partnerstwo w rozwoju":

 1. Cackowska Karolina - Prezes
 2. Atras Krzysztof -Wiceprezes
 3. Waszczenko Teresa -Wiceprezes
 4. Wójcik Małgorzata - Skarbnik
 5. Czyżak Anetta - Członek
 6. Jeszka Zbigniew - Członek
 7. Szefliński Leszek -Członek

Rada LGD ?Partnerstwo w rozwoju":

 1. Banaszkiewicz Ryszard
 2. Biernacki Romuald
 3. Dyksy Grzegorz
 4. Dzioch Łukasz
 5. Kiryluk Beata
 6. Kostek Danuta 
 7. Kuryłło Stanisław
 8. Kuryś Piotr
 9. Stanisław Leus
 10. Skotni Agnieszka
 11. Zieliński Maciej
 12. Zinow Ewa

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.