"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Generator wniosków

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków  o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W związku z tym, przekazujemy link: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html, pod którym znajdują się Generatory Wniosków dla:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji   w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Dodatkowo informujemy, że w przypadku przekazywania ewentualnych uwag dotyczących Generatora WoPP 19.2, niezbędne są informacje: dane identyfikacyjne zgłaszającego, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz podanie jasnego opisu identyfikującego zgłaszany problem (np. załączenie zrzutu ekranowego wskazującego miejsce wystąpienia problemu). Dane te posłużą do odtworzenia przez pracowników ARiMR problemu i zgłoszenie go do wykonawcy.

Jednocześnie, aby przyśpieszyć obsługę zgłoszonego problemu poprzez pominięcie jego odtwarzania przez pracowników ARiMR wymagane są niżej wymienione dane:

1. login użytkownika
2. nr wniosku lub tytuł wniosku
3. sekcja lub konkretne pole we wniosku
4. opis błędu; jeśli występuje, to komunikat błędu; opcjonalnie zrzut z ekranu z błędem. Jeżeli nie pojawia się błąd, to obowiązkowo screen przedstawiający incydent.
5. data i godzina wystąpienia incydentu. Jeżeli nie da się ustalić dokładnego momentu, to należy podać przybliżony czas występowania incydentu.
6. wersja przeglądarki
7. wersja systemu operacyjnego (główna wersja, np. Microsoft Windows 8.1)

Dane te pozwolą niezwłocznie przekazać problem wykonawcy celem modyfikacji.

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.