"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Konkurs Wielkanocny 2015

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „PARTNERSTWO W ROZWOJU” Zaprasza  do udziału w Konkursie Wielkanocnym 2015 w KATEGORIACH: NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA (osoby pełnoletnie) NAJPIĘKNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY (osoby pełnoletnie) NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA (osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież)

Celem konkursu jest: Kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych, promowanie mieszkańców partnerskich Gmin: Golczewa, Świerzna, Wolina z talentem plastycznym i artystycznym, aktywizacja społeczeństwa, budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.

Wszystkie prace konkursowe dostarczyć należy do biura LGD do dnia  31 marca 2015r. (wtorek) wraz z kartą zgłoszenia uczestnika Konkursu, w godzinach od 08.00 do16.00.  Odbiór nagród odbędzie się  po ogłoszeniu wyników podczas Wolińskiego Jarmarku Wielkanocnego organizowanego  przez Gminę Wolin, Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej, Ośrodek Kultury Gminy Wolin. Informacja o zwycięzcach  oraz wyróżnionych upubliczniona zostanie do 2 dni po ogłoszeniu wyników na stronie www.partnerstwowrozwoju.pl.

Szczegółowe  informacje o Konkursie  zawierają  Regulaminy w  kategoriach  jw. znajdujące się na www.partnerstwowrozwoju.pl.  Informacji można również zasięgnąć pod nr tel. 91 88 123 55, 607 221 889 lub w biurze LGD „Partnerstwo w Rozwoju”, przy   ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin.  

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.