"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

18.10.2022 r. - Dworek Woliński - godz. 14.00

18 października o godz. 14.00 w Dworku Wolińskim przy ul. Zamkowej 24, odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wypełniania wniosku o płatność (WOP) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, lub są w trakcie przygotowań do podpisania umowy na realizację zadań w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej do uczestniczenia w szkoleniu, które będzie z pewnością pomocne w związku ze składaniem wniosku o płatność pierwszej transzy.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu prosimy zgłaszać do dnia 14 października br. do godz. 15:00 telefonicznie lub mailowo:

tel. : 603 614 261, 607 221 889

email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie § 42 ust. 1,  § 41 ust. 2 pkt. 1 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju” oraz na podstawie § 3 ust. 3  Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” zawiadamiam, że w dniu 15.09.2022r. o godz. 14.00 w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Wolinie przy ul. Zamkowej 24 (w Dworku Wolińskim), odbędzie się CXXXV  posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania  „Partnerstwo  w rozwoju”.

Przewodnicząca Rady Danuta Kostek

Porządek obrad - plik docx

Zawiadomienie (plik PDF)

PORZĄDEK OBRAD  XXVI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO W ROZWOJU”

8 czerwca 2022 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór przez Przewodniczącego osób odpowiedzialnych za liczenie głosów podczas głosowania jawnego.
 5. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego i poddanie go pod głosowanie.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. 
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w zakresie wniosku Zarządu o udzielenie absolutorium oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2021 rok - Uchwała Nr XXVI/1/2022.
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi – Uchwała Nr XXVI/2/2022.
 10. Przedstawienie wniosku Pana Romualda Biernackiego o odwołanie Pana Łukasza Dziocha z funkcji Członka Rady LGD z powodu naruszenia Regulaminu Rady.
 11. Wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Pana Łukasza Dziocha z pełnienia funkcji Członka Rady LGD.
 12. Głosowanie nad odwołaniem Pana Łukasza Dziocha z funkcji Członka Rady LGD – Uchwała Nr XXVI/3/2022.
 13. Informacja o przeprowadzonych naborach w 2022 roku. 
 14. Informacja na temat złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wniosku o przyznanie pomocy na  „wsparcie przygotowawcze” w związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania.
 15. Informacja o realizacji kolejnego etapu operacji w ramach Programu NOWEFIO pn. Trampolina do Sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad.

Nabór nr 1 /2022

Lista operacji wybranych nabór nr 1 /2022

Lista operacji niewybranych nabór nr 1 /2022

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 1 /2022

Lista operacji niezgodnych z LSR nabór nr 1 /2022

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacji mieszczących się w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych  w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Nabór 2/2022

Lista operacji wybranych nabór nr 2/2022

Lista operacji niewybranych nabór nr 2/2022

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 2/2022

Lista operacji niezgodnych z LSR nabór nr 2/2022

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacji mieszczących się w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych  w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Nabór nr 3/2022

Lista operacji wybranych nabór nr 3/2022

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 3/2022

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacji mieszczących się w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych  w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Protokół

Protest

pwr

 

Operacja pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości”

mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw lokalnych w rozwoju rynku zbytu, promocja lokalnych produktów i usług na arenie międzynarodowej oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenach objętym LSR.  Celem jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji lokalnych przedsiębiorców, promocja lokalnych usług i produktów oraz lokalnej przedsiębiorczości polsko-szwedzkiej.

 

Międzynarodowy projekt współpracy

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju” wraz z partnerami - Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego” (lider projektu), Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”, Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”, Lokalna Grupa Działania „Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” oraz z partnerem szwedzkim SydostLeader ideell förening, zrealizowała operację pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego nr 00008-6936-UM1620010/19 z dnia 04 września 2019 r.

Projekt polegał na zorganizowaniu polsko-szwedzkich dni przedsiębiorczości. W ramach operacji odbyły się Targi Przedsiębiorczości podczas których zaprezentowali się przedsiębiorcy z Polski i Szwecji, promując swoje usługi w celu nawiązania transgranicznej współpracy. W wyniku wymiany polsko-szwedzkiej nastąpiła identyfikacja i analiza możliwych do wykorzystania dobrych praktyk mieszkańców oraz przedsiębiorców szwedzkich i polskich w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulinarnego dla utworzenia innowacyjnego wiejskiego produktu lokalnego oraz przekazanie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia, rozwoju i marketingu istniejących przedsiębiorstw. W celu przygotowania polskich przedsiębiorców do wykorzystania dobrych praktyk zgodnie z polskim prawem, zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu obowiązujących w Polsce przepisów.

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Udział w projekcie wzięło 50 osób z województwa zachodniopomorskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 180 793,87zł.

 

 

pwr2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana w ramach poddziałania19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Co to za kursy?

Są to kursy umiejętności komputerowych sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej
i skierowane do osób, które: nie posługują się komputerem w ogóle, posługują się na poziomie podstawowym lub średnim. Nauczymy wszystkiego od podstaw w przyjaznej atmosferze. 

 

Twoje korzyści po kursie: kontakt z rodziną i znajomymi na całym świecie, korzystanie z Facebooka, Internetowego Konta Pacjenta (dostęp do usług medycznych), konta bankowego przez Internet i wiele podobnych spraw.Czy muszę mieć swój komputer i książkę?

Nie, bo zapewniamy cały sprzęt wraz z książką. Jeśli jednak ktoś chce uczestniczyć w kursie korzystając z własnego komputera to oczywiście może. Ile trwa kurs?

Grupowe zajęcia szkoleniowe w wymiarze 75 godzin lekcyjnych (45min), np. 15 dni po 4-5godz lekcyjnych (robimy przerwy między lekcjami wg uzgodnień z trenerem)

 

W jakich godzinach są prowadzone  kursy?

Godziny zajęć dopasowujemy w miarę możliwości do Waszych oczekiwań i naszych możliwości.  Spotykamy się do południa, popołudniu, w tygodniu lub w weekendy (do ustalenia).

 

Co ze smartfonem, czy tego też uczycie?

Tak, część zajęć jest poświęcona obsłudze smartfonu i tabletu.

 

Jakie trzeba spełniać warunki żeby wziąć udział w kursie?

Ukończony 65 rok życia i uczestniczyć w min. 80% zajęć.

 

Gdzie i jak się zgłosić na kurs?

Zgłoszenia przyjmuje Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”.

telefonicznie: 603614261, mailem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 lub osobiście: ul. Zamkowa 24, Dworek Woliński, I Piętro.

 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA SAMYCH LUB z RODZINĄ, PRZYJACIÓŁMI

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.