"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Kus Magda

Kus Magda

Kontakt: Magdalena Kus
72-510 Wolin, Recław 24, tel. 517 502 886

Ukończyła studia architektoniczne na Politechnice Szczecińskiej, jednak to malarstwo jest jej największą pasją. Maluje w różnych technikach, najczęściej farbami akrylowymi. Ulubionym tematem prac są martwe natury i portrety ludzi, w których realizm postaci łączy z abstrakcyjnym tłem. Zajmuje się także wykonywaniem miniatur domów i przestrzennymi pracami z papier mache.

Dla autorki prac najważniejsze w sztuce są walory dekoracyjne, a największym źródłem inspiracji jest secesja oraz Arts and Crafts Movement. Pomimo czerpania wzorców sprzed stu lat, malowane przez nią obrazy idealnie pasują do współczesnych wnętrz.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi