"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

1W dniu 7 czerwca 2016r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z partnerami projektu rozpoczęło ogólnopolski cykl powiatowych spotkań informacyjnych adresowanych do sołtysów oraz rolników. Pierwsze spotkanie pod Patronatem Starosty kamieńskiego pn. „DOBRY SOŁTYS DOBRY ROLNIK- CZYLI JAK BUDOWAĆ NOWĄ POLSKĄ WIEŚ” przeprowadzone zostało przy współudziale LGD w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Wolinie przy ul. zamkowej 23 (Dworek).

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” zwraca się do wszystkich członków LGD z prośbą o aktualizację deklaracji członkowskich, w celu zweryfikowania i uściślenia danych i informacji o członkach, na formularzu załączonym poniżej. Przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z objaśnieniami do formularza. W przypadku niejasności, zachęcamy do kontaktu z Biurem LGD.

Deklaracja członkowska ...

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza osoby powyżej 60 roku życia z obszaru gminy Wolin, Golczewo, Świerzno, Kamień Pomorski, Dziwnów, Międzyzdroje do udziału w projekcie pn. „Aktywność seniorów kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,   Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z partnerami organizuje ogólnopolski cykl powiatowych spotkań informacyjnych adresowanych do sołtysów oraz rolników.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi