"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” na podstawie §17 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” oraz §4 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”  zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie proponowanych zmian:

Serdecznie zapraszam na Kongres Kobiet z obszarów wiejskich i małych miasteczek już 8 października 2016 roku w Janowie k. Barlinka. Tym razem czeka nas wiele ciekawy paneli dyskusyjnych dotyczących biznesu społecznego, profilaktyki zdrowotnej i innowacyjnej działalności kobiet na obszarach wiejskich, a także  gry i zabawy przy muzyce. Jak co roku nie zabraknie dobrych praktyk i wymiany doświadczeń;) Warto w tym dniu być razem z nami. Zapraszam w imieniu organizatorów  

LGD „PARTNERSTWO W ROZWOJU” informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z):

Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 25 sierpnia br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Lokalna Grupa Działania  informuje, że do biura wpłynęło 5 ofert w zakresie zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.  Najkorzystniejszą ofertą ofertę złożyła Firma Efekt Agencja Reklamy z Wolina. Firma ta zaproponowała najniższą cenę brutto i została wybrana do realizacji zadania.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Zestawienie ofert ...

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi