"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Untitled 2Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy życzenia zdrowia, radości i ciepłej rodzinnej atmosfery w tym świątecznym okresie. Nowy rok niech będzie czasem realizacji osobistych zamierzeń i podjętych wyzwań.

Zarząd LGD "Partnerswto w rozwoju"

Informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo w rozwoju" nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

zobacz załącznik

W imieniu Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Pana Dominika Groneta uprzejmie informuję, iż 6 grudnia 2014 roku, w Restauracji „Zamkowa”, ulokowanej w Szczecinie przy ulicy Rycerskiej 3, w malowniczym otoczeniu Zamku Książąt Pomorskich odbędzie się „Konkurs na Tradycyjną Potrawę Bożonarodzeniową”.

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? zaprasza do składania ofert na: realizację usługi  POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU STRONY INTERNETOWEJ DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU?

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi