"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Podpisanie umowy

podpisanie umowyW dniu 1 września 2015r. o godzinie 09:00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej przy ul. Zamkowej 23 a w Wolinie, odbyło się uroczyste podpisanie umowy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował  Wicemarszałek  Jarosław Rzepa. W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” umowę podpisali Prezes Marek Matys oraz Członek Zarządu Ryszard Mróz.

Podpisanie umowy umożliwi funkcjonowanie LGD w okresie przejściowym, stwarza warunki do przeprowadzania doradztwa  dla beneficjentów w zakresie nowego okresu finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz organizację spotkań konsultacyjnych niezbędnych w celu przygotowania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru partnerstwa gmin powiatu kamieńskiego.

Konsultacje społeczne umożliwią wypracowanie kierunków rozwoju dla naszego obszaru, określenie głównych celów w lokalnej strategii rozwoju z wykorzystaniem środków zewnętrznych kierowanych na obszary wiejskie.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi