"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Zapytanie ofertowe

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? zaprasza do składania ofert na: realizację usługi
POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU STRONY INTERNETOWEJ DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU? I.Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin
NIP 9860211698
REGON 320536661
tel./fax.: 91/ 88 12 355
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www. partnerstwowrozwoju.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia

Realizacja usługi
POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU
STRONY INTERNETOWEJ DLA LOKALNEJ GRUPA DZIAŁANIA
?PARTNERSTWO W ROZWOJU?

W RAMACH
DZIAŁANIA WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER PODDZIAŁANIA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE,
OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zawartość Serwisu:
Nowoczesny szablon w technologii RWD ( strona www zoptymalizowana do poprawnego wyświetlania się na telefonie komórkowym, tablecie, smartfonie),
Dostępność dla wszystkich internautów bez względu na rodzaj niepełnosprawności  wg. standardu WCAG 2.0,
Integracja z serwisami społecznościowymi,
Konfiguracja formularza kontaktowego,
Integracja z Google Maps,
Rejestracja i uruchomienie statystyk Google Analytics,
Rejestracja i uruchomienie narzędzi Google Webmaster Tools,
Rejestracja strony w indeksie Google,,
Instalacja skryptu informującego o plikach Cookie
Wprowadzenie podstrony z Polityką Cookies,
Wprowadzenie dostarczonych przez Zamawiającego danych do strony internetowej (menu, galeria, aktualności, inne treści),
Pomoc w doborze i zakupie domeny i serwera.


III. Miejsce i termin realizacji przedmiotu zamówienia:
ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin
Wykonanie strony internetowej  ? do 25.09.2015r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem,
b) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Ponadto wymagana jest:
a) należyta staranność przy realizacji umowy,
b) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
a) posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem,
b) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Ponadto wymagana jest:
a) należyta staranność przy realizacji umowy,
b) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. Informacja na temat przygotowania oferty:
1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Kryterium oceny oferty:
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena ofertowa brutto.


VII. Składanie ofert:
Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 15.09.2015 r. do godz. 16.00.

Oferty można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?  lub za pośrednictwem poczty na adres:
Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin

Oferty można również przesłać elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi