Unieważnienie postępowania

Drukuj

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? dziękuje wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wybór Wykonawcy na wykonaniu strony internetowej.

Jednocześnie informuje się, że Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? unieważnia postępowanie o wybór Wykonawcy na w/w zakres zamówienia, ze względu na brak możliwości porównania złożonych ofert, w związku z nieprecyzyjnym określeniem przedmiotu zamówienia.

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? poinformuje wszystkich zainteresowanych o wznowieniu postępowania, po uszczegółowieniu przedmiotu zamówienia.