Zapytanie ofertowe

Drukuj

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? zaprasza do składania ofert na: zaprojektowanie i wykonanie 7 rollbanerów  promocyjnych

I. Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin
NIP 9860211698
REGON 320536661
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www. partnerstwowrozwoju.pl

II.
1.Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie 7 rollbanerów promocyjnych w ramach:
DZIAŁANIA WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER
OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
rollbaner ? 7 sztuk
- grafika: wysokiej jakości pełnokolorowy nadruk solventowy na tkaninie banerowej, tkanina  i nadruk powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych
- system mocowania dla każdego z banerów (kasetka, osłony boczne i 3-częściowy drążek podpierający, wykonane ze stopu aluminium.
- wymiary rollbanera: 200x85cm.
- rozdzielczość minimum 720 DPI.
- grubość materiału minimum 440 g/m2.
3.Treść jednakowa  zapisu na 7 rollobanerach zostanie uzgodniona po dokonaniu wyboru Wykonawcy.
4.Przedmiot niniejszego zamówienia powinien być wykonany z jak najwyższych jakościowo materiałów, z dbałością o jakość wykonania.
5. W ramach oferty należy przesłać próbkę proponowanego materiału z którego będzie wykonane Zamówienie.
6.Zamówienie obejmuje również koszty projektu, przygotowania banerów, transportu           
i innych ukrytych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia i gwarancja:
Realizacja zamówienia do 9 października 2015r.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji minimum 18 miesięcy.

IV. Informacja na temat przygotowania oferty:
1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty dostarczenia przedmiotu  zlecenia do siedziby zamawiającego oraz koszty z tytułu przeniesienia majątkowych, praw autorskich.

V. Kryterium oceny oferty:
Kryterium oceny oferty jest cena ofertowa brutto.

VI. Składanie ofert:
Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 28 września 2015 r.  do godz. 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?  lub za pośrednictwem poczty na adres:
Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin.
Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Marzeną Mróz, tel. 91 88 123 55, 607 221 889, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

załącznik ...