Zapytanie ofertowe

Drukuj

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? zaprasza do składania ofert na: realizację usługi  POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU STRONY INTERNETOWEJ DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU?

I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin
NIP 9860211698
REGON 320536661
tel./fax.: 91/ 88 12 355
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www. partnerstwowrozwoju.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia

Realizacja usługi
POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU STRONY INTERNETOWEJ DLA LOKALNEJ GRUPA DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU?

W RAMACH
DZIAŁANIA WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER PODDZIAŁANIA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE,
OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowanie nowoczesnego szablonu w technologii RWD uwzględniającego sugestie i potrzeby ze strony Zamawiającego (strona www zoptymalizowana do poprawnego wyświetlania się na telefonie komórkowym, tablecie, smartfonie),
- w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę elementów graficznych i/lub multimedialnych, Wykonawca  musi posiadać do nich pełnię praw autorskich. Wraz z zakupem projektu strony internetowej z systemem CMS Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do wykorzystania tych elementów.

- Dostępność dla wszystkich internautów bez względu na rodzaj niepełnosprawności, projekt graficzny musi być zgodny ze standardem WCAG 2.0.
Strona internetowa ma być stworzona w oparciu o silnik Wordpress. Wszystkie opcje w panelu administratora (kokpicie) mają być przetłumaczone na język polski. Wspomniany panel administratora ma zapewniać edytowanie treści (całej zawartości strony, m.in. tekst, grafika, dodawanie linków, playerów audio, video). Dodawanie/edycja treści musi uwzględniać fakt, iż użytkownicy będą kopiować treść z edytorów tekstu typu: Microsoft Office Word, Open Office, tak więc przy kopiowaniu treści powinno następować automatycznie czyszczenie treści do postaci czystego tekstu/kodu HTML z dozwolonymi tagami).
Panel administrowania musi być wyposażony w rozbudowany system edytora tekstu.
Modułowa konstrukcja strony musi zapewnić możliwość jej rozbudowy/edycji: o dodatkowe pola, zakładki (tworzenie, usuwanie), menu (ustalanie hierarchii), banery (pełne zarządzanie systemem banerów na całej stronie (możliwość umieszczania banerów w formacie zdjęć, animacji lub plików video) itp., w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji projektu. Wykorzystane narzędzia nie mogą generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego (np. zakupu licencji, opłat eksploatacyjnych, itp.)
- możliwość pobierania dokumentów ze strony,
- wyszukiwanie treści na stronie www,
- zarówno strona jak i CMS powinny być obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki:  IE,  Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
- stworzenie dokumentacji technicznej dla osoby obsługującej witrynę internetową,  przeszkolenie osób w siedzibach Zamawiających z obsługi panelu CMS (z zakresu funkcjonowania, zamieszczenia/zarządzania treścią w serwisie oraz dostarczyć instrukcję obsługi CMS w wersji papierowej),
- Utworzenie kont z odpowiednimi uprawnieniami dla użytkowników np. administrator, autor, gość,
-  stworzenie kalendarza, z możliwością wprowadzania nowych wydarzeń, które będą w nim widoczne,
- Funkcja strony do druku,
- Integracja z serwisami społecznościowymi (Facebook),
- Konfiguracja formularza kontaktowego,
- Integracja z Google Maps,
- Rejestracja i uruchomienie statystyk Google Analytics,
- Rejestracja i uruchomienie narzędzi Google Webmaster Tools,
- Rejestracja strony w indeksie Google,
- Instalacja skryptu informującego o plikach Cookie,
- Wprowadzenie podstrony z Polityką Cookies,
- Wprowadzenie dostarczonych przez Zamawiającego danych do strony internetowej (menu, galeria, aktualności, inne treści) ? z wykorzystaniem dotychczasowej zawartości strony www.
- Pomoc w doborze i zakupie serwera  - Zleceniobiorca udzieli pomocy technicznej przy migracji na wskazany przez Zleceniodawców serwer o ile zajdzie taka potrzeba, bez dodatkowych opłat.
O ile zajdzie taka potrzeba Zamawiający ma prawo wykorzystać  produkt w ramach utrzymania strony na innych serwerach bez dodatkowych opłat.
- W momencie finalnego uruchamiania serwisu wszystkie wykorzystane komponenty muszą być zaktualizowane do najnowszej wersji.
- Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace programistyczne, graficzne, administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia projektu strony internetowej zgodnie  z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem funkcjonalno-użytkowym.
- Wsparcie techniczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony www w razie potrzeb Zamawiającego 2 godziny miesięcznie w okresie 12 m-cy od przeprowadzonego szkolenia w zakresie obsługi strony.
- Strona będzie zgodna graficznie z Systemem Identyfikacji Wizualnej (logotypy będą dostarczone przez zleceniodawcę wraz z księgą  wizualizacji.

III. Miejsce i termin realizacji przedmiotu zamówienia:
ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin.
Wykonanie strony internetowej  ? do 28.10.2015r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem.
b) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Ponadto wymagana jest:
a) należyta staranność przy realizacji umowy,
b) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. Informacja na temat przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Kryterium oceny oferty:
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena ofertowa brutto.

VII. Składanie ofert:
Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 28.09.2015r.  do godz. 16.00.

Oferty można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?  lub za pośrednictwem poczty na adres:
Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin

Oferty można również przesłać elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

załącznik ...