"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Strefy Aktywności Społecznej – SAS

KRAJOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY 2018

Strefy Aktywności Społecznej – SAS

 

W ramach projektu współpracy Strefy Aktywności Społecznej – SAS, dnia 18 października br. w Wolinie miała miejsce uroczystość oddania do użytku siłowni zewnętrznej przy boisku „Orlik”. W uroczystości tej wzięli udział: Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” - Marek Matys, przedstawicielka gminy Wolin – Zastępca Burmistrza - Małgorzata Wójcik, pracownicy Lokalnej Grupy Działania, Kierownik biura Ewa Deląg, Koordynator Marzena Mróz, Specjalista ds. animacji i promocji Anna Rura oraz uczniowie klasy 7c Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie wraz z opiekunami – Katarzyną Hędrzak oraz Pawłem Pawlaczykiem.

Koordynatorem projektu z ramienia LGD „Partnerstwo w rozwoju” była Pani Marzena Mróz.

Projekt współpracy jest realizowany przez partnerów:

1/ Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnie,

2/ Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie,

3/ Lokalną Grupę Działania „Powiatu Świdwińskiego” z siedzibą w Świdwinie,

4/ Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo w Rozwoju” z siedzibą w Wolinie,

5/ Stowarzyszenie Środkowopomorską Grupę Działania z siedzibą w Koszalinie,

6/ Stowarzyszenie Lokalną Grupę działania Pojezierze Razem,

7/ Lokalną Grupą Działania „Gryflandia”.

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego powstaje 51 strefy aktywności społecznej w 51 miejscowościach/gminach.

Celem operacji jest: Utworzenie stref aktywności społecznej w celu stworzenia warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez zorganizowanie imprez animacyjnych przeprowadzonych przez przeszkolonych animatorów na obszarze gmin lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego.

Na obszarze objętym Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo w Rozwoju” powstają strefy aktywności w miejscowościach:

- Kamień Pomorski, ul. Wąska,

- Starza, gm. Świerzno,

- Wysoka Kamieńska, ul. Spółdzielcza, gm. Golczewo,

- Dziwnów ul. Kaprala Koniecznego,

- Lubin, ul. Główna, gm. Międzyzdroje,

- Wolin, teren przy boisku „Orlik”.

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinasowania dla LGD „Partnerstwo w rozwoju” 90 000,00 złotych, kwota dofinasowania dla całego projektu 7-dmiu partnerów LGD 642 600,00 złotych.

W ramach projektu przeszkolono 51 osób (partnerzy LGD), w tym 6 osób z gmin należących do LGD „Partnerstwo w rozwoju” w zakresie pełnienia funkcji animatora czasu wolnego oraz zakupiono narzędzia animacyjne, które wkrótce przekazane zostaną każdej gminie (profesjonalna chusta animacyjna AKSO 2,5 m oraz gra integracyjna Wieża (liczba graczy 6-24).

Po uroczystym otwarciu, zaproszono młodzież do zabaw animacyjnych.

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020