"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

OTTONOWE ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE WOLIN - LASKA 2018

OTTONOWE ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE WOLIN - LASKA 2018

W dniu 22 września br. w Sołectwie Laska już po raz ósmy LGD „Partnerstwo w rozwoju„ uczestniczyła jako wystawca w gminnych dożynkach pn: Ottonowe Święto Plonów – 2018. Stoisko przygotowane było dzięki wsparciu organizacyjnemu i pracom rękodzielniczym mieszkanki Gminy Wolin Pani Iwony Sańko oraz produktom lokalnym wytworzonym przez pracowników LGD. Pomimo kapryśnej aury atmosfera na stoisku partnerskim dopisywała. Podczas dożynek LGD przygotowała punkt informacyjny w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach planowanych najbliższych naborów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z promocją dobrych praktyk.

 

 Dozynki

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020