Badanie zadowolenia z poziomu usług świadczonych przez Biuro Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

Drukuj
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym przez Biuro LGD „Partnerstwo w rozwoju” doradztwem dla osób chcących pozyskać dotacje z PROW 2014-2020 oraz chęcią podnoszenia jakości świadczonego przez pracowników doradztwa, zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety.Posłuży ona ocenie udzielonego doradztwa. Orientacyjny czas jej wypełnienia to ok. 3 minuty. Ankieta jest anonimowa.
Ankieta: https://www.survio.com/survey/d/R2W7M9I9X5M3V6T1B