ANIMACJA LOKALNA I WSPÓŁPRACA

Drukuj
W celu udoskonalenia oferty Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” zakresie animacji lokalnej i współpracy z mieszkańcami obszaru LSR, LGD opracowała metody ich pomiaru. Narzędziem pomiarowym JEST metoda ankietowa.

Metoda ankietowa posłuży pozyskaniu informacji jak oceniana jest oferta działań LGD oraz w jakich obszarach powinniśmy rozwijać podejmowane działania.
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety, w zakresie naszej oferty: SZKOLENIA, WARSZTATY, WYJAZDY STUDYJNE, KONKURSY, INNE FORMY.

Link:
https://www.survio.com/survey/d/A6E8V8K7N1M2N6C3W