Pani Ewa Ratyńska Sołtysem Roku 2016

Drukuj

Z przyjemnością informujemy, że Pani Ewa Ratyńska – członek Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” otrzymała równorzędny tytuł „Sołtys Roku 2016” nadany przez Kapitułę Konkursową pod przewodnictwem  redaktor naczelnej „Gazety Sołeckiej” Joanny Iwanickiej dwunastu sołtysom z całego kraju.

Pani Ewa Ratyńska aktywnie włączała się we wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez LGD. Wielokrotnie wykazywała się inicjatywą i osobistym zaangażowaniem. Wspierała LGD podczas wyjazdów promocyjnych oraz angażowała się w konkursy organizowane przez LGD w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i obyczajów.

Pani Maria Ratyńska zaskakuje swoją kreatywnością w zarządzaniu aktywnością lokalnego środowiska. Jest dobrym gospodarzem. Ma szczególny dar integrowania międzypokoleniowego mieszkańców sołectwa Zastań.  

Chętnie dzieli się doświadczeniami w sprawowaniu roli wiejskiego lidera. Stale podnosi swoją widzę i kompetencje w zakresie wykonywania swojej funkcji.

Pani Maria Ratyńska jest osobą bardzo życzliwą i otwartą. Chętnie podejmuje się nowych zadań. Osobistą troską otacza powierzone sołectwu mienie publiczne. Konsekwentnie realizuje wizję rozwoju sołectwa Zastań. Z jej inicjatywy i przy ogromnym osobistym zaangażowaniu, powstała świetlica wiejska, która z powodzeniem służy lokalnej społeczności.

Pani Maria Ratyńska jest przykładem lokalnego lidera, którego należy podziwiać i naśladować. To niedościgniony wzór aktywności i zaangażowania dla wielu sołtysów Gminy Wolin. Obywatelska postawa oraz praca Pani Marii Ratyńskiej na rzecz wspólnoty sołeckiej zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Pani Ewo, gratulujemy!