"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Pani Ewa Ratyńska Sołtysem Roku 2016

Z przyjemnością informujemy, że Pani Ewa Ratyńska – członek Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” otrzymała równorzędny tytuł „Sołtys Roku 2016” nadany przez Kapitułę Konkursową pod przewodnictwem  redaktor naczelnej „Gazety Sołeckiej” Joanny Iwanickiej dwunastu sołtysom z całego kraju.

Pani Ewa Ratyńska aktywnie włączała się we wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez LGD. Wielokrotnie wykazywała się inicjatywą i osobistym zaangażowaniem. Wspierała LGD podczas wyjazdów promocyjnych oraz angażowała się w konkursy organizowane przez LGD w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i obyczajów.

Pani Maria Ratyńska zaskakuje swoją kreatywnością w zarządzaniu aktywnością lokalnego środowiska. Jest dobrym gospodarzem. Ma szczególny dar integrowania międzypokoleniowego mieszkańców sołectwa Zastań.  

Chętnie dzieli się doświadczeniami w sprawowaniu roli wiejskiego lidera. Stale podnosi swoją widzę i kompetencje w zakresie wykonywania swojej funkcji.

Pani Maria Ratyńska jest osobą bardzo życzliwą i otwartą. Chętnie podejmuje się nowych zadań. Osobistą troską otacza powierzone sołectwu mienie publiczne. Konsekwentnie realizuje wizję rozwoju sołectwa Zastań. Z jej inicjatywy i przy ogromnym osobistym zaangażowaniu, powstała świetlica wiejska, która z powodzeniem służy lokalnej społeczności.

Pani Maria Ratyńska jest przykładem lokalnego lidera, którego należy podziwiać i naśladować. To niedościgniony wzór aktywności i zaangażowania dla wielu sołtysów Gminy Wolin. Obywatelska postawa oraz praca Pani Marii Ratyńskiej na rzecz wspólnoty sołeckiej zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Pani Ewo, gratulujemy!

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi