IV POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "PARTNERSTWO W ROZWOJU"

Drukuj

Uprzejmie informuję, że w dniu 11.04.2017r. o godz. 09.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21, odbędzie się IV posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo  w rozwoju”.

Porządek obrad  w załączeniu.

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza posiedzenia.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady LGD.
 1. Przedstawienie informacji o złożonych protestach dotyczących naborów organizowanych przez LGD w okresie 02.01.2017r. do 31.01.2017r.
 2. Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
 3. Dyskusja nad złożonymi protestami.
 4. Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektów złożonych w ramach protestu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie rozstrzygnięcia złożonych protestów.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.

      Przewodniczący Rady LGD

        Ryszard Banaszkiewicz