Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? informuje

Drukuj
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” informuje, że w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach:Naboru 1/2017 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  do Biura LGD „Partnerstwo w rozwoju”  wpłynęło 11 wniosków na kwotę 715 000, 00 zł, limit  dostępnych środków 1 105 000,00 zł.

Naboru 2/2017 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej  kierowanego do grup defaworyzowanych  wpłynęły 3 wnioski  na kwotę  195 000,00 zł,  limit dostępnych środków 390 000,00 zł.Naboru 3/2017 z zakresu rozwój działalności gospodarczej  wpłynęło 18 wniosków na kwotę  3 834 839,02 zł,  limit dostępnych środków 1 500 000,00 zł.Naboru 4/2017 z zakresu budowa, przebudowa niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej wpłynęło 9  wniosków na kwotę  1 467 009,95 zł,  limit dostępnych środków  1 500 000,00 zł.Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta wstępna weryfikacja operacji. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną będą podlegać dalszej ocenie na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.