"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? informuje

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” informuje, że w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach:Naboru 1/2017 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  do Biura LGD „Partnerstwo w rozwoju”  wpłynęło 11 wniosków na kwotę 715 000, 00 zł, limit  dostępnych środków 1 105 000,00 zł.

Naboru 2/2017 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej  kierowanego do grup defaworyzowanych  wpłynęły 3 wnioski  na kwotę  195 000,00 zł,  limit dostępnych środków 390 000,00 zł.Naboru 3/2017 z zakresu rozwój działalności gospodarczej  wpłynęło 18 wniosków na kwotę  3 834 839,02 zł,  limit dostępnych środków 1 500 000,00 zł.Naboru 4/2017 z zakresu budowa, przebudowa niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej wpłynęło 9  wniosków na kwotę  1 467 009,95 zł,  limit dostępnych środków  1 500 000,00 zł.Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta wstępna weryfikacja operacji. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną będą podlegać dalszej ocenie na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi