Konkurencyjny wybór oferty w projektach rozliczanych na zasadzie refundacji-komunikat ARiMR

Drukuj

Uwaga! Na stronie internetowej ARiMR opublikowany został komunikat w sprawie sposobu przeprowadzania konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadania objętego projektem rozliczanym na zasadzie refundacji (czyli wszystkich operacji innych niż premia na podjęcie działalności gospodarczej).

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-oraz-dostawe-towaru-lub-uslugi-w-ramach-prow-2014-2020-tyl.html

Przypominamy, że zgodnie z projektem umowy o przyznaniu pomocy dla operacji wspieranych na zasadzie refundacji, beneficjent wsparcia jest zobowiązany do dokonania konkurencyjnego wyboru dostawcy towarów/usług w odniesieniu do zadań objętych projektem, w sposób opisany w załączniku nr 3 do umowy. Za niezastosowanie ww. procedury przewidziano surowe kary (załącznik nr 4 i 5 do umowy).
W związku z powyższym zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z umową o przyznaniu pomocy oraz komunikatem ARiMR.