"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

KONKURS PLASTYCZNY PN. "LGD DLA SENIORA" ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” informuje, że Konkurs Plastyczny pn. „LGD DLA SENIORA” zorganizowany dla uczestników projektu pn. „Aktywność seniorów kluczem do sukcesu” (ASOS 2016) został rozstrzygnięty.

W ramach konkursu wpłynęło 12 prac. Komisja zdecydowała się przyznać następujące nagrody:

I miejsce:  Mieczysław Saletra
II miejsce: Bogumiła Ptaszyńska
III miejsce: Celestyna Moczydłowska

Komisja Konkursowa dodatkowo wyróżniła 3 prace plastyczne.

Wyróżnienia otrzymali: Dorota Michalak, Genowefa Grycz, Henryka Pender.
Wszystkim Seniorom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w Konkursie Plastycznym. Laureaci i wyróżnieni w ramach Konkursu otrzymają nagrody książkowe drukowane dużą literą.

Jury Konkursu Plastycznego pn. „LGD DLA SENIORA”:
Daniel Strzelczyk, Brygida Borecka, Urszula Szukalska, Stanisław Motyka, Przemysław Skiba, Aneta Czyżak.

Nagrody należy odbierać w biurze LGD w Wolinie przy ul. Zamkowej 21.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi