III EDYCJA PROJEKTU PN. ?AKTYWNOŚĆ SENIORÓW KLUCZEM DO SUKCESU? JUŻ ZA NAMI !!

Drukuj
Dnia 16 grudnia br. wyjazdem do Teatru Współczesnego Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” uwieńczyła realizację projektu pn. „Aktywność seniorów kluczem do sukcesu” (ASOS 2016), zadania publicznego w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.

Łączna kwota przyznanej dotacji przekazanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania wyniosła 179 550,00,00 zł, kwota wsparcia finansowego partnerskich Gmin: Wolina, Golczewa, Świerzna, Kamienia Pomorskiego, Dziwnowa, Międzyzdrojów wyniosła 21 020,00 zł. W ramach przedsięwzięcia na obszarze partnerskich gmin powstało 11 grup edukacyjnych. Liczba uczestników projektu 140 osób. Zajęcia prowadzone były od lipca do grudnia br. Zakres oferty edukacyjnej obejmował cykliczne warsztaty rękodzielnicze: decoupage, window color, zajęcia jubilerskie, zimna porcelana. W ramach projektu realizowane były profesjonalne warsztaty teatralno-wokalne, zajęcia ruchowe, zajęcia pn. bezpieczny senior, zdrowsi na jesień życia, pomoc w nagłych wypadkach. Przeprowadzono wyjazd do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Laguna w Gryfinie. Zorganizowana została jednodniowa wycieczka do Skansenu Słowian i Wikingów oraz Muzeum w Wolinie, która przeniosła uczestników w klimaty okresu wczesnego średniowiecza. W ramach realizacji projektu przeprowadzony został Konkurs pn. „LGD DLA SENIORA” z atrakcyjnymi nagrodami.

Zakupionych zostało 60 pozycji literatury drukowanej dużą czcionką, która przekazana została do lokalnych bibliotek wzbogacając w ten sposób księgozbiory o interesujące pozycje, umożliwiając komfortowe czytanie osobom starszym - uczestnikom projektu i nie tylko. Działania te umożliwiły zaspokojenie potrzeb intelektualnych oraz czytelniczych odbiorców projektu.

W ramach działań projektowych odrestaurowane zostały przestrzenie publiczne, zagospodarowano tereny o nową roślinność skwery, klomby, parki, zakupiono ławeczki itp. Czas realizacji projektu był czasem efektywnie spędzonym, wzbogacającym jego uczestników w nowe znajomości, różnorodne przeżycia, doświadczenia, wiedzę i umiejętności. Projekt rozbudził aktywność w różnych dziedzinach życia społecznego. Był to czas budowania integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Projekt będzie stanowił podbudową do dalszych działań seniorów, poszukiwań możliwości realizacji rozbudzonych zainteresowań i pasji. Zarówno uczestnicy projektu jak i realizatorzy planują kontynuację zainicjowanych działań.

Partnerskim Gminom, Zarząd LGD składa podziękowania za wkład finansowy, oraz za udostepnienie pomieszczeń do prowadzenia kompleksowych zajęć, nauczycielom, warsztatowcom za zaangażowanie w prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych oraz przyczynienie się do ujawnienia ukrytych talentów i rozwoju uśpionych pasji wśród społeczności seniorskiej.