LISTA KANDYDATÓW

Drukuj
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo w rozwoju”

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko, do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu Nr 1/2016 które zostało opublikowane na stronie internetowej LGD w dniu 08.12.2016r.

Prezes Zarządu
Marek Matys