Nabór Nr 3/2017

Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres: Rozwój przedsiębiorczości: rozwijanie działalności gospodarczej  odpowiadający § 2 ust 1  pkt 2 lit. c, rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 ze zm.).